Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA DLA UCZNIÓW

1. W jakich wymienionych poniżej przedsięwzięciach szkolnych brałeś/aś udział?
wycieczki/zielone szkoły
akcje ekologiczne(np.: sprzątnie świata)
spotkania z policja/strażą miejską
spotkania z ciekawymi ludźmi
zabawa choinkowa/ dyskoteka szkolna
zajęcia na basenie
akcje charytatywne (np. Góra Grosza)
konkursy szkolne / zawody sportowe
teatr (przedstawienia w szkole) / kino
apele, uroczystości szkolne, festyn szkolny
zajęcia pozalekcyjne (zaj. wyrównawcze, kółka zainteresowań).
2. Jakie korzyści wyniosłeś/aś z uczestnictwa w wymienionych w pytaniu pierwszym przedsięwzięciach szkolnych?
rozwijam się intelektualne,
rozwijam sprawność fizyczną,
doskonalę umiejętność współpracy w grupie,
uczę się odpowiedzialności,
staję się samodzielny(-a),
odczuwam satysfakcję i zadowolenie z niesienia pomocy innym,
zdobywam nowe umiejętności,
cieszy mnie z przynależność do społeczności szkolnej,
ciekawie spędzam wolny czas ,
zdobywam uznanie kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców,
nabywam doświadczenia,
pracuję na rzecz środowiska,
nawiązuję współpracę z rówieśnikami spoza szkoły,
3. Co skłoniło Cię do uczestnictwa w wymienionych w pytaniu pierwszym przedsięwzięciach szkolnych?

chęć reprezentowanie szkoły na zewnątrz
przymus ze strony rodziców/nauczycieli
chęć pozyskania dodatkowych punktów z zachowania
interesujące imprezy
własny rozwój umysłowy, duchowy i fizyczny
4. Czy w trakcie nauki w szkole były organizowane zajęcia z udziałem zaproszonych osób?
TAK NIE
5. Jeśli tak, to jak często?
raz w tygodniu
raz w miesiącu
raz na 2-3 miesiące
raz w półroczu
rzadziej
nie brałem udziału w takich spotkaniach.
6. Jak oceniasz te zajęcia?
dużo się na nich nauczyłam /em.
mało się na nich nauczyłam /em.
nic na nich się nie nauczyłam /em.
nie brałam/em udziału w takich zajęciach
7. Czy szkoła organizuje dla Was zajęcia edukacyjne poza swoim terenem?

TAK NIE
8. Jakie imprezy Twoim zdaniem powinno się organizować w przyszłości w naszej szkole we współpracy ze środowiskiem lokalnym?
koncerty
zbiórka żywności dla zwierząt
spotkania z Policją / strażakiem
spotkania ze sportowcami


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .