Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Mięśnie ramienia

Większość pytań jest jednokrotnego wyboru. Poprawna odpowiedź punktowana jest jednym punktem.
W pytaniach wielokrotnego wyboru każde poprawne zaznaczenie ma po jednym punkcie dodatnim, a każde niepoprawne po jednym punkcie ujemnym.

Niestety, abyś dowiedział się jaki wynik osiągnąłeś, będziesz musiał podać nam swojego maila. Nie wysyłamy spamu, jedynie wynik. Miejsce na wpisanie adresu Twoje poczty, znajduje się poniżej ostatniego pytania testowego.

Powodzenia!
* 1. Napisz jaki nerw często przebija podświetlony na niebiesko mięsień, a także może dzielić go na dwie części.
Nerw łokciowy
Nerw promieniowy
Nerw mięśniowo-skórny
Nerw pachowy
* 2. Zaznacz wszystkie mięśnie przyczepiające się do wyrostka kruczego.
Mięsień kruczo-ramienny
Mięsień trójgłowy ramienia
Mięsień dwugłowy ramienia
Mięsień ramienny
* 3. Który z wymienionych mięśni nie jest w ogóle unerwiony przez nerw promieniowy?
Mięsień trójgłowy ramienia
Mięsień dwugłowy ramienia
Mięsień łokciowy
Mięsień ramienny
* 4. Czy to prawda, że mięsień trójgłowy ramienia jest najsilniejszym prostownikiem w stawie ramiennym i łokciowym?
Tak
Nie
* 5. Który nerw unerwia mięsień przedstawiony na obrazku?
Nerw łokciowy
Nerw mięśniowo-skórny
Nerw promieniowy
Nerw pośrodkowy
* 6. Zaznacz mięsień, który przyczepia się do guzka nadpanewkowego łopatki.
Mięsień kruczo-ramienny
Mięsień trójgłowy ramienia
Mięsień dwugłowy ramienia
Mięsień ramienny
* 7. Zaznacz mięśnie, które przywodzą ramię.
Mięsień ramienny
Mięsień kruczo-ramienny
Mięsień dwugłowy ramienia
Mięsień trójgłowy ramienia
* 8. Czy mięsień łokciowy przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej?
Tak
Nie
* 9. Która głowa mięśnia trójgłowego ramienia jest położona najgłębiej?
Głowa boczna
Głowa przyśrodkowa
Głowa długa
* 10. W jakiej pozycji przedramienia mięsień dwugłowy ramienia będzie zginał staw łokciowy najsilniej?
W pronacji
W supinacji
W pozycji pośredniej
11. Wpisz tutaj swój adres e-mail lub inną możliwość kontaktu z Tobą oraz ewentualne uwagi.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .