Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta na temat jakości funkcjonowania transportu podmiejskiego w relacji Warszawa - Piaseczno

Szanowny Respondencie,
jestem studentką Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu. W celu zgromadzenia
niezbędnych informacji do napisania mojej pracy inżynierskiej zwracam się z uprzejmą prośbą
o wypełnienie poniższej ankiety. Tematem pracy jest ocena jakości funkcjonowania podmiejskiego
transportu zbiorowego na przykładzie relacji Warszawa – Piaseczno.
Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wyniki zostaną wykorzystane jedynie w mojej pracy
dyplomowej.
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.
Pytania jednokrotnego wyboru:
1. Jaki jest Pani/Pana status zawodowy?
uczeń
student
pracujący
bezrobotny
emeryt, rencista
2. Jaki jest Pani/Pana główny cel podróży komunikacją zbiorową?
szkoła
praca
uczelnia
zakupy
rozrywki
spotkania towarzyskie
inne
3. Jak często Pani/Pan korzysta z komunikacji zbiorowej?
codzienne
2-3 razy w tygodniu
raz w tygodniu
sporadycznie
4. Który środek transportu zbiorowego Pani/Pan wybiera najczęściej?
autobus
kolej
5. Co jest dla Pani/Pana najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania komunikacji zbiorowej?
Proszę wybrać TRZY odpowiedzi.
ceny biletów punktualność
częstotliwość kursowania standard przystanków
czystość pojazdów i przystanków bezpieczeństwo osobiste
czas podróżowania możliwość podróżowania bez przesiadek
wygoda podróżowania (zatłoczenie) standard pojazdów
kultura personelu informacje o rozkładach, awariach, opóźnieniach itp.
6. Jak ocenia Pani/Pan parametry usług transportu zbiorowego?
Czy korzysta Pani/Pan z transportu autobusowego ZTM w relacji Warszawa – Piaseczno? Jeśli tak, proszę o ocenę tego środka transportu w tabeli poniżej.
Jak Pani/Pan ocenia:
Bardzo źleŹleDostatecznieDobrzeBardzo dobrze
ceny biletów?
czas podróżowania?
czas oczekiwania na przystankach?
możliwość podróżowania bez przesiadek?
punktualność kursowania?
bezawaryjność pojazdów?
częstotliwość kursowania?
wygodę podróżowania (w sensie zatłoczenia)?
standard przystanków?
standard pojazdów?
czystość pojazdów?
sposób obsługi przez personel?
informacje o liniach, rozkładach jazdy, spóźnieniach?
bezpieczeństwo osobiste?
7. Jak ocenia Pani/Pan parametry usług transportu zbiorowego?
Czy korzysta Pani/Pan z transportu kolejowego w relacji Warszawa – Piaseczno? Jeśli tak, proszę o ocenę tego środka transportu w tabeli poniżej.
Jak Pani/Pan ocenia:
Bardzo źleŹleDostatecznieDobrzeBardzo dobrze
ceny biletów?
czas podróżowania?
czas oczekiwania na przystankach?
możliwość podróżowania bez przesiadek?
punktualność kursowania?
bezawaryjność pojazdów?
częstotliwość kursowania?
wygodę podróżowania (w sensie zatłoczenia)?
standard przystanków?
standard pojazdów?
czystość pojazdów?
sposób obsługi przez personel?
informacje o liniach, rozkładach jazdy, spóźnieniach?
bezpieczeństwo osobiste?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .