Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kierowanie zasobami ludzkimi a stereotyp jego postrzegania

Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety składającej się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy kierowania zasobami ludzkimi w firmie, druga część nawiązuje natomiast do stereotypów. Za jej pomocą pragną poznać Twoja opinię na temat współczesnych relacji między płciami. Pamiętaj, że nie ma złych odpowiedzi, a ankieta jest w pełni anonimowa.
Dziękuje!
1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
poniżej 20 lat
20 - 25 lat
26 - 35 lat
36 - 45 lat
46 - więcej
3. Wykształcenie:
Podstawowe
Średnie
Wyższe
4. Z ilu osób składa się zespół, którym zarządza Twój bezpośredni przełożony?
do 5 osób
od 6 do 10 osób
od 11 do 15 osób
powyżej 15 osób
5. Staż pracy w firmie:
do 1 roku
od 1,5 do 5 lat
od 6 do 10 lat
powyżej 10 lat
6. Czy często lub czy zdarza się, że jest Pani/Pan krytykowana/y przez swojego kierownika ?
Zawsze
Czasami
Często
Nigdy
7. Czy stosowany styl kierowania przez Pana/i przełożonego wpływa pozytywnie na Pani/Pana
poziom motywacji?
Przychodzę do pracy absolutnie zdemotywowana/y, mój przełożony nie rozwiązuje problemów, jedynie je pogłębia
Rzadko, styl kierowania zespołem przez mojego przełożonego raczej demotywuje
W większości przypadków moja motywacja do pracy jest na wysokim poziomie, choć czasami przełożony wpływa demotywująco na mnie
Tak, jestem cały czas zmotywowana/y do pracy dzięki mojemu przełożonemu
Robię swoje, nie zwracając uwagę na to co, mówi przełożony
8. Jakie wg. Pana/ i relacje osobiste pomiędzy kierownikiem a pracownikiem mają wpływ na wyniki
pracy?
Bardzo wysokie
Wysokie
Przeciętne
Niskie
Nie mają wpływu
9. Skuteczne zarządzanie według Ciebie to :
dobra organizacja pracy
właściwe podejście kierownika do podwładnego
sprawiedliwy podział pracy
atmosfera panująca w zespole
adekwatne wynagradzanie za wykonaną pracę
bezstronność ze strony kierownika
rozszerzanie kompetencji pracownika poprzez delegowanie nowych zadań i obowiązków
umiejętność "kontrolowania" konfliktów w zespole
10. Dobry Kierownik Twoim zdaniem to osoba :
zaangażowana w cele firmy
z wykształceniem wyższym
dobry organizator pracy
bezgranicznie oddany organizacji w której pracuje
osoba dająca innym poczucie bezpieczeństwa
osoba licząca tylko na siebie
osoba wiedząca wszystko i nie licząca się z zdaniem innych
bezkompromisowa
w odpowiednim wieku
koleżeńska
Lojalna i szczera
bezpośrednia w przekazywaniu swojego zdania i opinii
11. Co wzbudza u Ciebie autorytet u przełożonego?
Nic.
Nie czuję szczególnego autorytetu
wiedza jaką kierownik posiada
jego cechy osobowości
wyznaczony system wartości
Osiągnięcia zawodowe
Opinia w firmie / innych pracowników firmy
Wygląd zewnętrzny
Sposób wykonywania swojej pracy
Czuję autorytet wobec innego koordynatora
Relacje z członkami Zespołu
12. Proszę ocenić swoją współpracę z przełożonym (Gdzie 1 odpowiada najgorszemu poziomowi
współpracy, a 5 najlepszemu)
12345
Odpowiedź
13. Czy uważa Pani/Pan, że styl kierowania stosowany przez Pani/Pana przełożonego ma pozytywny
wpływ na pracowników?
Tak
Nie
14. Który z poniższych stylów kierowania jest stosowany u Pana/i przełożonego?
Demokratyczny - zakłada, że najważniejsza jest grupa jako całość. Lider demokratyczny liczy się z sugestiami członków grupy.
Autokratyczny - zakłada, że najważniejszy w strukturze grupy jest lider. Sam podejmuje decyzje za grupę, nie bierze udziału w pracach grupy
Bierny – zakłada, że szef daje dużą swobodę w planowaniu i organizowaniu zadań członkom grupy, którą kieruje. Stara się nie podejmować żadnych decyzji
Zróżnicowany (po trochu z każdego)
15. Jaki jest stosunek Pani/Pana przełożonego do kontroli pracowników?
Uważa kontrolę pracowników za bardzo ważną i często kontroluje podwładnych
Opiera kontrolę na samokontroli podwładnych
Nie kontroluje podwładnych
16. Podczas podejmowania decyzji kierownik omawia wszystko z pracownikami:
Tak
Nie
Raczej tak
Raczej nie
17. Jaka atmosfera według Pani/Pana panuje w Pani/Pana miejscu pracy ? (Można wskazać więcej
niż 1 odpowiedź)
Domowa
b) Oficjalna
c) Atmosfera rywalizacji
d) Atmosfera stresu
e) Przyjazna
f) inna, jaka ... ?
18. Czy system nagród i kar, przewidziany w regulaminie a stosowany przez przełożonego pozytywnie nastawia do pracy?
Tak
Nie
Raczej tak
Raczej nie
19. Jakie cechy posiada według Pani/Pana kierownik w Pani/Pana miejscu pracy (Gdzie jeden to brak
cechy, a 5 to najlepsza cecha przełożonego)
12345
Skuteczność
Otwartość
Charyzma
Umiejętność
organizacji
Inteligencja
20. Czy Pana/Pani zdaniem płeć kierownika ma wpływ na jego zarządzanie?
Tak
Nie
21. Której płci Pana/Pani zdaniem jest łatwiej zbudować autorytet dla podwładnych?
Kobietom
Mężczyzną
22. Czy wiesz co to są stereotypy ?
Nie
Tak, uzasadnij ...
23. Czy kobiety i mężczyzn traktujesz tak samo, jako jednowartościowe osoby ?
Tak
Nie, dlaczego ... ?
24. Który ze stereotypów kobiet jest wg. Ciebie najbardziej rozpowszechniony ? ( Można wskazać
więcej niż 1 odpowiedź )
Kobieta - kura domowa
Kobieta - osoba sukcesu
Kobieta - delikatna, wrażliwa, dbająca o swoje ciało
Kobieta - obiekt seksualny
25. Który ze stereotypów mężczyzn jest wg. Ciebie najbardziej rozpowszechniony ? ( Można
wskazać więcej niż 1 odpowiedź )
Mężczyzna - mąż i ojciec
Mężczyzna - gospodarz domu, dowódca
Mężczyzna - dawca nasienia
Mężczyzna - dbający o swoje ciało
26. Twoim zdaniem mężczyźni są dziś:
Bardziej męscy niż dawniej
Tak samo męscy niż dawniej
Mniej męscy niż dawniej
27. Twoim zdaniem kobiety są dziś:
Bardziej kobiece niż dawniej
Tak samo kobiece jak dawniej
Mniej kobiece niż dawniej
28. Czy popierasz by kobieta była głową rodziny?
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
29. Czy uważasz, że kobiety i mężczyźni powinni pracować we wszystkich możliwych zawodach ?
Tak
Nie, każdej płci przysługują określone zawody
Nie we wszystkich


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .