Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Determinanty zagrożenia terrorystycznego w Poznaniu

1. Jak ocenia Pan/Pani poziom zagrożenia Rzeczpospolitej Polskiej pod kątem ataków terrorystycznych?
Bardzo niski
Niski
Średni
Wysoki
Bardzo wysoki
Nie mam zdania
2. Jakie czynniki mogą spowodować Pan/Pani zdaniem zwiększenie poziomu zagrożenia terrorystycznego na obszarze Polski?
Motywy religijne terrorystów
Zaangażowanie Polski w misje stabilizacyjne w Iraku i Afganistanie
Informacja o tajnych więzieniach CIA na terytorium Polski
Przyłączenie się Polski do grona państw angażujących się w walkę ze światowym terroryzmem
3. Jakie miasta mogą stać się obiektem zamachu terrorystycznego?
Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców.
Miasta od 500 do 300 tys. mieszkańców
Miasta od 300 do 100 tys.mieszkańców
Miasta poniżej 100 tys. mieszkańców
4. Jakie obiekty Pana/Pani zdaniem mogą być szczególnie narażone na atak terrorystyczny?
Sejm i Senat
Pałac Prezydencki
miejsca kultu religijnego
obiekty kultury
obiekty ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa np. jednostki wojskowe itp.
środki komunikacji
miejsca użyteczności publicznej np. markety, galerie handlowe, stadiony, itp.
Międzynarodowe Targi Poznańskie
5. Jakiego rodzaju atak Pana/Pani zdaniem mogliby przeprowadzić terroryści na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
biologiczny
chemiczny
radiologiczny
cyberatak
samobójczy
bombowy
6. Jakich grup narodowościowych obawia się Pani/Pan najbardziej, jako potencjalnych zamachowców?
Islamiści
Romowie
Czeczeni
Sekty
Nie wiem
7. Jakie są oczekiwania terrorystów w wyniku przeprowadzanych ataków?
Wywarcie presji na najważniejszych osobach w państwie
Spowodowanie poczucia zagrożenia bezpieczeństwa RP
Zwrócenie uwagi na ideologię i wyznanie religijne
Stworzenie warunków do osiągnięcia postawionych żądań
8. Czy Pana/Pani zdaniem Polska jest dobrze przygotowana na ewentualny atak terrorystyczny?
Zdecydowanie tak
Tak
Nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
9. Czy Pana/Pani zdaniem decyzje i zachowania najważniejszych osób w Polsce mogą prowokować terrorystów do przeprowadzania zamachów terrorystycznych?
Tak
Zdecydowanie tak
Nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
10. W jaki sposób Pana/Pani zdaniem można poprawić bezpieczeństwo Polski?
Poprzez angażowanie się Polski w walkę z terroryzmem
Poprzez nie angażowanie się Polski w walkę z terroryzmem
Unikanie sytuacji, w których terroryści mogą odczuwać, że ich religia i ideologią są powodem do drwin
Zaostrzenie przepisów dotyczących przebywania na terytorium RP osób innych narodowości i wnikliwsza ich obserwacja
11. Czy wie Pan/Pani jak zachować się w razie znalezienia zgubionego przez kogoś bagażu w miejscu publicznym?
Tak
Nie
12. Czy uczestniczył Pan/Pani w szkoleniach dotyczących zagrożenia terrorystycznego?
Tak
Nie
13. Czy zna Pan/Pani numery alarmowe w razie wystąpienia zagrożeń?
Tak
Nie
14. Czy wie Pan/Pani jak reagować na zagrożenie terrorystyczne jeżeli już wystąpiło?
Tak
Nie
15. Jak ocenia Pani/Pan ryzyko wystąpienia zamachu terrorystycznego w Poznaniu?
żadne
znikome
średnie
prawdopodobne
bardzo duże
16. Co by należało zrobić by zwiększyć bezpieczeństwo antyterrorystyczne w Poznaniu?
Wzmocnić ochronę i współpracę służb.
Brać udział w szkoleniach dotyczących zagrożeń terrorystycznych
Brać udział w ćwiczeniach służb ratowniczych i prewencyjnych
17. Które miejsca w Poznaniu Pani/Pana zdaniem są najbardziej narażone na zamach terrorystyczny?
Dworzec Główny
Port Lotniczy Ławica
Targi Poznańskie
Hotel Sheraton
Centra Handlowe
Zakłady przemysłowe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .