Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pojazd ROV VideoRay

1. Jaka jest minimalna ilość osób wymagana do obsługi ROV?
1 2 3
2. Od czego zależy możliwość instalacji urządzeń peryferyjnych na pojeździe ROV?
wyposażenia w odpowiednie zaczepy rodzaju napędu pojazdu wielkości pojazdu
3. W jaki sposób może być zasilany pojazd ROV?
za pomocą wbudowanych akumulatorów obie odpowiedzi są poprawne za pomocą kabloliny
4. W jaki sposób należy poruszać się pojazdem ROV względem prądu rzeki?
pod prąd bez znaczenia z prądem
5. Co należy zrobić w przypadku problemów z wyciągnięciem kabloliny z wody?
ciągnąć z większą siłą aż do momentu uwolnienia kabloliny energicznie szarpnąć poluzować, a następnie ciągnąć (czynność powtarzać w miarę potrzeb)
6. Jaka jest poprawna kolejność wykonania czynności przez rozpoczęciem pracy z pojazdem?
włączyć zasilanie, sprawdzić kablolinę, podłączyć kablolinę, zwodować pojazd
wyłączyć zasilanie, sprawdzić kablolinę, podłączyć kablolinę, podłączyć zasilanie
żadne z powyższych
7. Dlaczego nie wolno uruchamiać pojazdu na wolnym powietrzu?
Ze względu na możliwość nagłego przemieszczenia się pojazdu Ze względu na chłodzenie silnika Z powodu wciągania zanieczyszczeń przez pędniki
8. Co należy zrobić w przypadku utraty orientacji w przestrzeni przez operatora?
wynurzyć pojazd i powrócić w rejon wykonywania misji kontynuować prace wysłać nurka w celu znalezienia pojazdu i naprowadzenia operatora
9. Co należy zrobić po wykonaniu misji w zbiorniku wodnym o dużym zasoleniu?
przepłukać pojazd słodką wodą wytrzeć pojazd suchą ścierką wyczyścić pojazd detergentem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .