Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Manifestacje publiczne jako zjawisko społeczne w opinii studentów

Jestem studentem III roku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kierunku socjologia. Poniższe badanie prowadzone jest na potrzeby pracy licencjackiej i ma na celu uzyskanie informacji na temat opinii studentów w kwestii zjawiska społecznego jakim jest manifestacja publiczna. W związku z tym uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety. O udzielenie odpowiedzi proszę osoby aktualnie studiujące. Ankieta jest anonimowa i będzie służyła jedynie celom naukowym. Pytania mają charakter zamknięty i otwarty. Bardzo proszę aby ankieta była wypełniona zgodnie z Państwa poglądami.

Zawsze zaznaczamy tylko jedną odpowiedź.
1. Czy uczestniczył/a Pan/Pani w przynajmniej jednej manifestacji publicznej?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance