Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

opinia kobiet na temat sytuacji na rynku pracy

* 1. Od czego według Pani przede wszystkim zależy możliwość zatrudnienia kobiety? (proszę zaznaczyć odpowiednie pole, w skali od 0 do 5, gdzie 0-nie ma znaczenia, 5-ma bardzo duże znaczenie)
012345
Wieku
poziomu wykształcenia
miejsca zamieszkania
stanu cywilnego
struktury rodziny (posiadanie dzieci)
umiejętności poruszania się na rynku pracy (umiejętność szukania ofert pracy, pisania CV itp.)
inne (jakie?)
* 2. Co skłoniło Panią do poszukiwania pracy? (proszę zaznaczyć odpowiednie pole, w skali od 0 do 5, gdzie 0-nie ma wpływu, 5-ma bardzo duży wpływ)
012345
sytuacja finansowa
chęć usamodzielnienia się
rozwój ambicji zawodowych
chęć kontaktu z innymi ludźmi
inne (jakie?) …………..
* 3. Czy kiedykolwiek podczas poszukiwania pracy napotkała Pani na bariery?
NIE
TAK
* 4. Proszę zaznaczyć w jakim stopniu zgadza się pani z poniższymi stwierdzeniami
zdecydowanie się zgadzamraczej się zgadzamraczej się nie zgadzamzdecydowanie się nie zgadzamtrudno powiedzieć
na rynku pracy w Polsce istnieje dyskryminacja kobiet
kobiecie z dużym doświadczeniem zawodowym ciężko jest znaleźć nowe, lepiej płatne miejsce pracy niż mężczyźnie w podobnej sytuacji
kobietom zamieszkującym obszary wiejskie znacznie trudniej jest znaleźć pracę niż kobietom w miastach
wykształcenie jest istotnym czynnikiem warunkującym możliwość zatrudnienia kobiet
kobiety, które dopiero ukończyły studia mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia niż kobiety starsze z większym doświadczeniem zawodowym
wiek kobiet ma znaczący wpływ na możliwość otrzymania przez nie pracy
kobiety nie będące w związku małżeńskim mają większą szansę na uzyskanie zatrudnienia niż mężatki
pracodawców może zniechęcać fakt, gdy kobieta posiada małe dziecko?
nadmiar obowiązków rodzinnych może być przeszkodą w poszukiwaniu pracy?
wiele kobiet mogło by znaleźć pracę ale nie podejmuje wystarczających starań?
* 5. Jak ocenia Pani obecną sytuację na rynku pracy. Czy Pani zdaniem łatwo jest znaleźć pracę czy trudno?
Bardzo trudno
Trudno
Łatwo
Bardzo łatwo
Trudno powiedzieć
* 6. Jak ocenia Pani swoje kwalifikacje zawodowe?
Niskie
Wysokie
Wystarczające, by znaleźć prace
Nie są wystarczające by znaleźć pracę
* 7. Wielkość miejscowości zamieszkania:
Wieś
Miasto do 10 tys.
Miasto od 10 tys. do 100 tys.
Miasto od 100 tys. do 300 tys.
Miasto powyżej 300 tys.
* 8. Wiek
* 9. Wykształcenie:
Podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
wyższe zawodowe
wyższe magisterskie
* 10. Stan cywilny:
Panna
Mężatka
Wdowa
Rozwiedziona
* 11. Jaki jest Pani statut zawodowy?
Pracuję
Nie pracuję
* 12. Jak długo Pani nie pracuje?
do 3 miesięcy
od 4 do 6 miesięcy
od 7 do 12 miesięcy
ponad 12 miesięcy
nie dotyczy
* 13. Czy poszukuje Pani aktualnie pracy?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .