Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Opinie studentów na temat propagowania treści antykatolickich przez zespoły metalowe na przykładzie grupy Behemoth

1. Jakiej muzyki zazwyczaj słuchasz?
Pop
Rock/Metal
Muzyka klasyczna
Indie/Muzyka alternatywna
Reggae
Hip hop/Rap
Techno/House
2. Czy słyszałeś o takim zespole jak Behemoth?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
3. Czy słuchasz muzyki zespołu Behemoth?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
4. Czy wiesz, jak ubierają się członkowie zespołu Behemoth?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
5. Czy wiesz, jak charakteryzują się członkowie zespołu Behemoth?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
6. Co sądzisz o ich wizerunku scenicznym?
Zdecydowanie mi się podoba
Podoba mi się
Raczej mi się podoba
Raczej mi się nie podoba
Nie podoba mi się
Zdecydowanie mi się nie podoba
Trudno powiedzieć
7. Czy zdarzyło Ci się ucharakteryzować na podobieństwo muzyków z zespołu Behemoth?
Tak
Nie
8. Czy wizerunek sceniczny zespołu miał wpływ na Twój styl ubierania się?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
9. Czy wiesz, jak wyglądają koncerty zespołu Behemoth?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
10. Co sądzisz o zachowaniu muzyków podczas koncertów, np. o niszczeniu Pisma Świętego?
Zdecydowanie mi się podoba
Podoba mi się
Raczej mi się podoba
Raczej mi się nie podoba
Nie podoba mi się
Zdecydowanie mi się nie podoba
Trudno powiedzieć
11. Ile razy uczestniczyłeś/aś w koncercie zespołu Behemoth?
2 lub więcej razy
1 raz
Nigdy
12. Czy znasz powody odwołania koncertów zespołu Behemoth?
Tak
Nie
13. Czy, Twoim zdaniem, słusznie odwołano koncerty zespołu Behemoth?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
14. Czy widziałeś/aś jakikolwiek teledysk zespołu Behemoth?
Tak
Nie
15. Co sądzisz o pokazywaniu w teledyskach Behemotha scen składania kobiet w ofierze?
Zdecydowanie mi się to podoba
Podoba mi się to
Raczej mi się to podoba
Raczej mi się to nie podoba
Nie podoba mi się to
Zdecydowanie mi się to nie podoba
Trudno powiedzieć
16. Co sądzisz o pokazywaniu w teledyskach Behemotha scen nawiązujących do drogi krzyżowej?
Zdecydowanie mi się to podoba
Podoba mi się to
Raczej mi się to podoba
Raczej mi się to nie podoba
Nie podoba mi się to
Zdecydowanie mi się to nie podoba
Trudno powiedzieć
17. Co sądzisz o pokazywaniu w teledyskach Behemotha scen nawiązujących do rytuałów okultystycznych?
Zdecydowanie mi się to podoba
Podoba mi się to
Raczej mi się to podoba
Raczej mi się to nie podoba
Nie podoba mi się to
Zdecydowanie mi się to nie podoba
Trudno powiedzieć
18. Co, Twoim zdaniem, oznaczają nawiązania do okultyzmu w teledyskach Behemotha?
Nawiązują do wiary członków zespołu
Mają na celu obrazić katolików
Wyrażają ich poglądy na temat Kościoła katolickiego i Biblii
19. Jakiego, Twoim zdaniem, wyznania są członkowie zespołu Behemoth?
Chrześcijaństwo
Islam
Judaizm
Hinduizm
Buddyzm
Satanizm
Ateizm
20. Czy znasz treść tekstów piosenek zespołu Behemoth?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
21. Co sądzisz o nawiązywaniu do chrześcijaństwa w tekstach piosenek?
Zdecydowanie mi się to podoba
Podoba mi się to
Raczej mi się to podoba
Raczej mi się to nie podoba
Nie podoba mi się to
Zdecydowanie mi się to nie podoba
Trudno powiedzieć
22. Co sądzisz o nawiązywaniu do Szatana w tekstach piosenek?
Zdecydowanie mi się to podoba
Podoba mi się to
Raczej mi się to podoba
Raczej mi się to nie podoba
Nie podoba mi się to
Zdecydowanie mi się to nie podoba
Trudno powiedzieć
23. Czy teksty piosenek Behemotha mają wpływ na Twoje zachowanie lub poglądy?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
24. Czy znasz poglądy członków zespołu Behemoth dotyczące Kościoła katolickiego i Pisma Świętego?
Tak
Nie
25. Czy podzielasz ich poglądy?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
26. Co sądzisz o poglądach członków zespołu mówiących o tym, że Kościół katolicki to „kłamliwa mafia”?
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
Trudno powiedzieć
27. Czy oglądasz lub czytasz wywiady z członkami zespoły Behemoth?
Tak
Nie
28. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
29. Rok urodzenia:
30. Wykształcenie ojca:
Podstawowe i niższe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
Nie wiem
31. Wykształcenie matki:
Podstawowe i niższe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
Nie wiem
32. Miejscowość, z której pochodzisz:
Wieś
Miasto do 20 tys.
Miasto od 21 tys. do 100 tys.
Miasto do 101 tys. do 500 tys.
Miasto powyżej 500 tys.
33. Jaki jest Twój stosunek do praktyk religijnych?
Praktykuję systematycznie
Praktykuję niesystematycznie
Praktykuję rzadko
Nie praktykuję
34. Jaki jest Twój stosunek do wiary?
Głęboko wierzący(a)
Wierzący(a)
Niezdecydowany(a), ale przywiązany(a) do tradycji religijnej
Obojętny(a)
Niewierzący(a)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .