Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie aktywności fizycznej kobiet uczęszczających do klubów fitness

* 1. WIEK
a) 15- 20 lat
b) 21- 30 lat
c) 31-40 lat
d) 41-50 lat
e) powyżej 50 lat
* 2. WYKSZTAŁCENIE
podstawowe
b) średnie
c) wyższe
d) zasadnicze zawodowe
* 3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA
a) miasto
b) wieś
* 4. JAKI JEST CHARAKTER WYKONYWANEJ PRZEZ PANIĄ PRACY ZAWODOWEJ?
a) stojący
b) siedzący
c) mieszany
* 5. CZY CIERPI PANI NA KTÓRĄŚ Z WYMIENIONYCH PONIŻEJ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH? (PROSZĘ ZAZNACZYĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI)
a) cukrzyca
b) nadciśnienie
c) otyłość
d) choroby ze strony układy krążenia
e) depresja
f) miażdżyca
g) nie choruje na żadną
* 6. JAK OCENIA PANI SWÓJ STYL ŻYCIA ?
a) aktywny
b) bierny
* 7. JAK OCENIA PANI SWÓJ STAN ZDROWIA?
a) dobry
b) raczej dobry
c) przeciętny
d) raczej zły
e) zły
* 8. JAK CZĘSTO BIERZE PANI UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ?
a) codziennie
b) raz w tygodniu
c) 2 do 3 razy w tygodniu
d) więcej jak 3 razy w tygodniu
e) raz w miesiącu
f) kilka razy w miesiącu
* 9. JAK DŁUGO UCZĘSZCZA PANI DO KLUBU FTNESS?
a) krócej jak miesiąc
b) od 1 do 6 miesięcy
c) od 7 do 12 miesięcy
d) dłużej niż rok
* 10. CZY POZA ZAJĘCIAMI FITNESS PODEJMUJE PANI INNĄ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ?
a) tak
b) nie
* 11. JAKIE CELE PRAGNIE PANI OSIĄGNĄĆ UCZESTNICZĄC W ZAJĘCIACH FITNESS ? (PROSZĘ ZAZNACZYĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI)
a) rozbudowa tkanki mięśniowej
b) spadek masy ciała
c) poprawa wydolności organizmu
d) poznanie nowych osób
e) pokonywanie własnych słabości
f) zabawa, rozrywka
g) poprawa kondycji
h) odreagowanie stresu
* 12. JAKIE SĄ PRZESZKODY W PODEJMOWANIU PRZEZ KOBIETY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ? (PROSZĘ ZAZNACZYĆ MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI)
a) brak świadomości pozytywnych skutków aktywności fizycznej
b) brak chęci
c) brak informacji o takich zajęciach
d) wysokie koszty uczestnictwa
e) nieśmiałość
f) stan zdrowia
g) brak nawyków takiego spędzania czasu
h) brak czasu
i) słaba motywacja
j) brak znajomych podejmujących aktywność fizyczną
k) zmęczenie
l) słabo widoczne efekty w wyglądzie i samopoczuciu
m) brak cierpliwości i systematyczności
* 13. CZY UWAŻA PANI, ŻE AKTYWNOŚĆ RUCHOWA JEST PROFILAKTYKĄ DLA WIELU SCHORZEŃ/ CHORÓB?
a) tak
a) nie
* 14. CZYM WEDŁUG PANI JEST AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA?
a) przyjemnością
b) koniecznością
c) racjonalnym sposobem spędzania czasu
d) zbędną czynnością, stratą czasu
e) niepotrzebnym wysiłkiem
* 15. CZY WEDŁUG PANI PODJĘTA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA KORZYSTNIE WPŁYWA NA FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) trudno powiedzieć
d) raczej nie
e) zdecydowanie nie
* 16. CZY WEDŁUG PANI ODKĄD UCZESTNICZY W ZAJĘCIACH ZAUWAŻYŁA , ŻE POLEPSZYŁA SIĘ OGÓLNA SPRAWNOŚĆ ORGANIZMU?
a) zdecydowanie tak
b) nie widzę różnicy
c) nie
* 17. CZY WEDŁUG PANI UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH POPRAWIŁO SAMOPOCZUCIE?
a) tak
b) nie
c) nie ma wpływu
* 18. CZY ODKĄD UCZESTNICZY PANI W ZAJĘCIACH INACZEJ REAGUJE NA SYTUACJE STRESOWE?
a) tak
b) nie
* 19. CZY ODKĄD BIERZE PANI UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ZAUWAŻYŁA POPRAWĘ KONDYCJI?
a) zdecydowanie tak
b) trudno powiedzieć
c) nie
* 20. CZY ODKĄD UCZESTNICZY PANI W ZAJĘCIACH ZAUWAŻA POPRAWĘ WYDOLNOŚCI ORGANIZMU ?
a) zdecydowanie tak
b) tak
c) niewielką
d) nie
21. CZY MA PANI PROBLEMY ZE STRONY UKŁADU KRĄŻENIA?
a) tak, to podać jakie i przejść do pytania numer 22
b) nie, przejść do pytania 23
22. CZY ODKĄD UCZESTNICZY PANI W ZAJĘCIACH DOLEGLIWOŚCI ZE STRONY UKŁADU KRĄŻENIA ZMNIEJSZYŁY SIĘ?
a) tak
b) nie
23. CZY MA PANI DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE STAWÓW LUB KRĘGOSŁUPA?
a) tak, to podać jakie i przejść do pytania numer 24
b) nie, przejść do pytania 25
24. CZY ODKĄD UCZESTNICZY PANI W ZAJĘCIACH ODCZUWANIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH STAWÓW LUB KRĘGOSŁUPA SĄ MNIEJSZE?
a) tak
b) nie zauważam różnicy
c) nie
d) pogorszyło się
25. CZY ODKĄD UCZESTNICZY PANI W ZAJĘCIACH DOSZŁO DO WZROSTU SIŁY MIĘŚNIOWEJ ?
a) tak
b) nie
c) nie widzę różnicy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .