Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Witaj w teście zaliczeniowym z "Logiki prawniczej" dla studentów administracji (2014/2015). Poniżej masz do rozwiązania 15 zadań. W każdym pytaniu musisz zaznaczyć prawidłową odpowiedź lub odpowiedzi (jeśli pytanie jest wielokrotnego wyboru, zostało to wyraźnie napisane - w pozostałych przypadkach tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Na rozwiązanie testu masz dokładnie 30 min. Powodzenia!
1. Podaj swoje imię, nazwisko i nr indeksu:
2. W zdaniu "Rościsław pozwał Bazylego o zapłatę" słowo "pozwał" jest:
funktorem nazwotwórczym z/nn
nazwą "n"
funktorem funktorotwórczym "(z/nn)/(z/nn)"
funktorem nazwotwórczym z/nnn
3. Czy formuła "(p --> q) --> (∼ q --> ∼ p)" jest tautologią?
TAK
NIE
4. Które z poniższych schematów odpowiada następującemu zdaniu: "Nie jest prawdą, że o ile Magdalena nie jest zielona jak ogórek, to wybory wygra Bronek bądź Magdalena jest zielona jak ogórek."
~p --> (q/p)
∼ [ p --> (q ^ p)]
∼ [∼p --> (q v p)]
∼ [∼p --> (q / p)]
5. Nazwa „syrena” to nazwa zarazem:
złożona, konkretna, indywidualna, nieostra
prosta, konkretna, generalna, ostra
prosta, konkretna, indywidualna, ostra
prosta, abstrakcyjna, generalna, nieostra
6. Nazwą konkretną, generalną i jednostkową zarazem jest:
Uwaga - więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa!
arbuz
najwyższy budynek na świecie
nudny wykład
reprezentacja Polski
kancelaria prawna
Uniwersytet Gdański
najpotężniejszy szaman w Afryce
największy uniwersytet w Trójmieście
obecna stolica Chin
Puszcza Białowieska
7. Pomiędzy zakresami nazw "emeryt" i "osoba leworęczna" zachodzi stosunek:
zamienności
przeciwieństwa
wykluczania się (przeciwieństwo)
krzyżowania się (niezależności)
8. Stosunek przeciwieństwa zachodzi pomiędzy zakresami nazw:
"rower" i "siodełko"
"piernik" i "nie-piernik"
"największe zwierzę lądowe" i "słoń"
"biegacz" i "lekkoatleta"
9. Definicja „Adwokatem jest osoba działająca w charakterze adwokata”:
Jest przykładem definicji przez indukcję
Zawiera błąd ignotum per ignotum
Zawiera błąd przesunięcia kategorialnego
Zawiera błąd idem per idem
10. Jakie są warunki poprawności podziału logicznego?:
warunek dwuznaczności, rozłączności i kompletności
warunek jednoznaczności, rozłączności i zupełności
warunek jednoznaczności i łączności
warunek łączności i zupełności
11. Jeśli prawdziwa jest implikacja oraz prawdziwy jest jej poprzednik, to następnik musi być także prawdziwy:
Uwaga - więcej niż jedna odpowiedź może być prawidłowa!
zdanie to jest prawdziwe
zdanie to jest fałszywe
zdanie to wyraża regułę MPP w klasycznym rachunku zdań
zdanie to wyraża regułę MTT w klasycznym rachunku zdań
12. Jakie zdanie NIE wynika ze zdania "Niektórzy studenci są geniuszami"?:
Nieprawda, że każdy student jest geniuszem
Nieprawda, że żaden student nie jest geniuszem
Niektórzy studenci nie są nie-geniuszami
Niektórzy geniusze są studentami
13. "Każda studentka jest wrażliwa i żaden student nie jest romantykiem, a zatem żaden student nie jest wrażliwy". Sylogizm ten:
jest niepoprawny, nie spełnia warunku 6 metody strukturalnej
jest niepoprawny, nie spełnia warunku 3 metody strukturalnej
jest poprawny
jest niepoprawny, nie spełnia warunku 4 metody strukturalnej
14. Które z wymienionych rodzajów wnioskowania są zawsze niezawodne?
indukcja enumeracyjna zupełna
wnioskowanie per analogiam
indukcja eliminacyjna
falsyfikacja
konfirmacja
wnioskowanie redukcyjne
eksplanacja
wnioskowanie dedukcyjne
15. Definicja klasyczna to definicja:
rówościowa, w której definiens składa się z rodzaju najbliższego i różnicy gatunkowej
rówościowa, w której definiendum składa się z rodzaju najbliższego i różnicy gatunkowej
przez postulaty
nierównościowa
16. Jeśli w myśl prawa spółdzielczego można zaskarżyć całą uchwałę spółdzielni, to tym bardziej nie ma przeszkód aby zaskarżyć część uchwały. Wniosek ten wynika z zastosowania rozumowania prawniczego:
argumentum a contrario
argumentum a maiori ad minus
argumentum a simili
argumentum a minori ad maius


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .