Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Program Rodzina 500+ po roku funkcjonowania - perspektywa Rodziny

* 1. Płeć respondenta
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek respondenta
19 i mniej
20 – 24 lat
25 – 29 lat
30 – 34 lat
35 – 39 lat
40 lat i więcej
* 3. Wykształcenie respondenta
wyższe licencjackie/magisterskie
pomaturalne/policealne
średnie
ukończona szkoła zawodowa
podstawowe
niepełne podstawowe
* 4. Rodzaj zamieszkiwanego lokalu przez respondenta
Mieszkanie spółdzielcze
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe
Mieszkanie własnościowe lub własny dom
Mieszkanie komunalne
Mieszkanie socjalne
Mieszkanie lub dom wynajmowane
Inne
5. Czy zamieszkiwany lokal jest zadłużony?
Tak
Nie
6. Struktura gospodarstwa domowego
gospodarstwo z jednym rodzicem (opiekunem) i dziećmi
gospodarstwo domowe z obojgiem rodziców (opiekunów) i dziećmi
gospodarstwo domowe kilkupokoleniowe
7. Dzieci respondenta
jedno dziecko
dwoje dzieci
trójka dzieci
czwórka dzieci
piątka dzieci
więcej niż pięć dzieci
8. Dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym respondenta (nie wliczając świadczenia 500+)

do 500 PLN
501 – 800 PLN
801 – 1100 PLN
1101 – 1400 PLN
1401 – 2000 PLN
2001 – 3000 PLN
3001 – 4000 PLN
powyżej 4000 PLN
9. Rodzaj aktywności zawodowej respondenta

Proszę zaznaczyć jedno właściwe pole

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę (stałą lub tymczasową)
Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę cywilną (zlecenie/dzieło)
Samozatrudniona(y)
Wolny zawód
Rolnik
Bierny(a) zawodowo (nieposzukujący pracy)
Bezrobotny(a) (poszukujący pracy)
Pracujący dorywczo
Renta, emerytura
* 10. Czy w ostatnich trzech latach korzystała Pani/Pan ze świadczeń pomocy społecznej?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .