Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca stosowania narkotyków

1. Proszę, wybierz uczelnię na której studiujesz
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Sztuk Pięknych
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Papieski
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
2. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
3. Skąd pochodzisz?
duże miasto pow. 500 tys. mieszkańców
miasto 100-500 tys. mieszkańców
miasto pon. 100 tys. mieszkańców
wieś
4. Z jakich źródeł czerpiesz informację o środkach psychoaktywnych?
od znajomych
z internetu
od dealera
z telewizji
nie szukam informacji na ten temat
5. Jakie znasz skutki zażywania narkotyków? Wymień przynajmniej 3
6. Jak oceniasz ryzyko związane z zażywaniem poszczególnych środków psychoaktywnych?
(wpisz liczbę od 1 do 3: 1-małe, 2-umiarkowane, 3-wysokie, x-nie wiem)
123x
marihuana, haszysz, inne przetwory konopii
halucynogeny ( LSD, grzyby, ecstasy, grzyby halucynogenne)
„dopalacze”
substancje wziewne (kleje, itp.)
amfetamina i jej pochodne
kokaina
morfina, heroina, kodeina
leki uspokajające i nasenne (Luminal, Relanium, itp.)
leki bez recepty (Acodin, Aviomarin, Sudafed, itp.)
7. Jakie masz zdanie na temat zażywania „miękkich” narkotyków (marihuana, grzyby halucynogenne, LSD, ecstasy): (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
powinny być zalegalizowane w Polsce
nie widzę niczego złego w okazjonalnym stosowaniu tych środków
nie uzależniają i nie są szkodliwe dla zdrowia
nie uzależniają ale są szkodliwe dla zdrowia
uzależniają ale nie są szkodliwe dla zdrowia
uzależniają i są szkodliwe dla zdrowia
8. Czy w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto zażywa narkotyki?
tak, kilka lub więcej osób
tak, 1-2 osoby
nie, nikt
9. Czy wiesz, gdzie można zdobyć narkotyki?
wiem o kilku miejscach/ osobach
wiem o jednym miejscu/ jednej osobie
nie wiem, ale łatwo mógłbym się dowiedzieć
nie wiem gdzie i od kogo
10. Wybierz zestaw cech, które najtrafniej charakteryzują Twoją osobę
optymista, towarzyski, gadatliwy, aktywny, beztroski, wrażliwy
zmienny, impulsywny, lekkomyślny, władczy, agresywny, drażliwy, wybuchowy
ostrożny, lubiący spokój, poważny, opanowany, rzetelny, powolny, bierny
pesymista, powściągliwy, zamyślony, apatyczny, sztywny, nietowarzyski, lękliwy
11. Kiedy pierwszy raz spróbowałeś narkotyków?
w szkole podstawowej
w gimnazjum
w szkole średniej
na studiach
nie próbowałem narkotyków w ogóle (jeśli wybrałeś tę odpowiedź, nie odpowiadaj na kolejne pytania)
12. Które z niżej wymienionych środków psychoaktywnych zdarzyło Ci się używać ?
marihuana, haszysz, inne przetwory konopii
halucynogeny ( LSD, grzyby, ecstasy, grzyby halucynogenne)
„dopalacze”
substancje wziewne (kleje, itp.)
amfetamina i jej pochodne
morfina, heroina, kodeina
leki uspokajające i nasenne (Luminal,Relanium,itp.)
leki bez recepty (Acodin, Aviomarin,Sudafed, itp.)
kokaina
inne
13. W jaki sposób wskazane przez Ciebie środki zostały pozyskane? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
znajomy wziął ze sobą na imprezę, wycieczkę
u dealera w klubie/ w czasie imprezy
w mieszkaniu dealera, na ulicy, parku, dworcu
na terenie uczelni
przez internet
w aptece
14. Jak często stosowałeś wskazane przez Ciebie środki?
rzadko- spróbowałem 1-2 razy w życiu
kilka (4-5) razy w życiu
kilka (4-5) razy w roku
regularnie, kilka (4-5) razy w miesiącu
regularnie, kilka (4-5) razy w tygodniu
15. W jakich okolicznościach stosowałeś wskazane przez Ciebie środki? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
na imprezie w klubie/akademiku/mieszkaniu
na świeżym powietrzu/wycieczce
samotnie, w domu
na terenie uczelni
inna odpowiedź
16. Co skłoniło Cię do tego, że sięgnąłeś po wskazane środki? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
ciekawość/ nuda
namowa znajomych
nie chciałem „odstawać” od reszty
w kryzysowym dla mnie momencie były pod ręką
przepisał mi je lekarz
17. W jakim celu sięgnąłeś po wskazane przez Ciebie środki? Żeby: (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
zaspokoić ciekawość, zwalczyć nudę, dobrze się bawić
przeżyć coś wyjątkowego, poszerzyć granice świadomości
szybko przygotować się do egzaminu/ kolokwium
poradzić sobie z lękiem, stresem, złym nastrojem
18. Czy osiągnąłeś swój cel?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
zdecydowanie nie
19. Jakie kwoty wydałeś w przeciągu studiów na wskazane przez Ciebie środki?
0 - 50 zł
50 - 100 zł
100 - 150 zł
500 – 1 000 zł
1 000 – 5 000 zł
powyżej 5 000 zł
20. Częstość stosowania przez Ciebie środków przed rozpoczęciem studiów oraz w trakcie ich trwania:
przed rozpoczęciem studiów zdecydowanie częściej sięgałem po tego typu środki
w zasadzie nie zauważyłem różnicy w częstotliwości stosowania przeze mnie tych środków
od rozpoczęcia studiów zdecydowanie częściej sięgam po tego typu środki
21. Czy szukałeś pomocy w związku z używaniem przez Ciebie tych środków?
nie
tak


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .