Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta - Pierwsza pomoc

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
3. Czy kiedykolwiek uczestniczył(a) Pani/Pan w zajęciach z pierwszej pomocy?
Tak
Nie
4. Jeśli tak, to czy były to
Proszę zaznaczyć jedną bądź dwie odpowiedzi
Zajęcia obowiązkowe (odpowiada uczeń) Pozalekcyjne (odpowiada uczeń)
Zajęcia zorganizowane przez pracodawcę (odpowiada nauczyciel) Zajęcia zorganizowane poza miejscem pracy (odpowiada nauczyciel)
5. Czy zajęcia miały charakter
Teoretyczny
Praktyczny
Teoretyczno-praktyczny
6. Jak oceniłaby/oceniłby Pani/Pan swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy?
(skala 1-5, gdzie 1 – mała wiedza; 5 – bardzo dobra wiedza)
1
2
3
4
5
7. Czy według Pani/Pana każdy powinien wziąć udział w kursie pierwszej pomocy?
Tak
Nie
8. Czy uważa Pani/Pan, że zajęcia z pierwszej pomocy powinny mieć charakter
Teoretyczny
Praktyczny
Teoretyczno-praktyczny
9. Czy kiedykolwiek Pani/Pan znajdował(a) się w sytuacji wymagającej udzielenia pierwszej pomocy?
Tak
Nie
10. Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy?
Tak
Nie
11. Łańcuch przeżycia, to
Schemat postępowania u osoby w stanie nagłego zatrzymania krążenia
Przedmiot służący do zdiagnozowania pacjenta
Schemat postępowania u osoby będącej we wstrząsie
Kolejność Informacji, które należy przekazać dzwoniąc pod numer alarmowy
12. Co należy zrobić w pierwszej kolejności, gdy zauważa się człowieka leżącego na ulicy?
Jak najszybciej podbiec i sprawdzić jego przytomność
Niezwłocznie zadzwonić po pogotowie
Upewnić się, czy mogę bezpiecznie podejść do poszkodowanego
Zawołać pomoc
13. Kiedy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową?
Gdy stwierdzimy brak oddechu
Gdy stwierdzimy brak tętna na tętnicy promieniowej
Gdy człowiek jest nieprzytomny
Gdy oddech jest słaby i niewydolny
14. Ile oddechów (O) i ile uciśnięć (U) trzeba wykonać podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej?
2 O/30 U
1 O/5 U
4 O/40 U
2 O/40 U
15. Urządzenie AED służy do
Sprawdzania ciśnienia tętniczego
Zbadania Tętna
Defibrylacji automatycznej
Usztywnienia złamanej kończyny


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .