Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Przemoc psychiczna wśród młodzieży szkolnej. Świadomość wyrządzanej krzywdy.

Szanowna Uczennico / Szanowny Uczniu,

proszę Cię o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Ankieta dotyczy problemu przemocy psychicznej wśród młodzieży szkolnej.

Proszę o szczere odpowiedzi, bo tylko takie są w pełni wartościowe.
Twoje odpowiedzi pomogą odnaleźć źródła niepożądanych zachowań, wskażą jak skutecznie je zwalczać oraz jaka jest świadomość młodzieży w temacie wyrządzanej poprzez przemoc psychiczną krzywdy. Ankieta jest anonimowa.
* 1. Proszę o wskazanie płci poprzez zaznaczenie właściwego pola:
K- Kobieta
M- Mężczyzna
K
M
* 2. Wiek:
11-12
13-14
15-16
3. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się nie zdać i powtarzać klasę?
tak
nie
4. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?
tak
nie
raczej tak
raczej nie
5. Z jakimi przejawami przemocy spotkałaś/eś się w szkole w ciągu ostatniego miesiąca?
wyśmiewanie, przezywanie, poniżanie słowne
obmawianie za plecami
unikanie, izolowanie od grupy
kopanie, szarpanie, bicie,
niszczenie cudzej własności
szantażowanie, grożenie
przedrzeźnianie
6. Jakie są Twoim zdaniem przyczyny agresji, przemocy?
7. Czy uważasz, że przemoc fizyczna jest gorsza od przemocy psychicznej?
tak
nie
8. Czy byłaś/eś kiedyś świadkiem przemocy psychicznej w szkole?
tak
nie
nie wiem
9. Czy doświadczyłaś/eś kiedyś przemocy psychicznej w szkole?
tak
nie
10. Czy informowałaś/eś kogoś o przemocy, której doświadczyłeś/byłeś świadkiem?
tak
nie
11. Czy otrzymałeś od poinformowanej osoby skuteczną pomoc?
tak
nie
12. Kogo najczęściej informujesz, kiedy jesteś świadkiem lub doświadczasz przemocy?
wychowawcę
pedagoga szkolnego/psychologa
dyrektora
rodziców
przyjaciela/przyjaciółkę
rodzeństwo
nie mówię nikomu
13. Jak często miewasz styczność z przemocą w szkole?
bardzo często
często
sporadycznie
wcale
14. Jakich przejawów agresji/przemocy doświadczyłaś/eś w szkole?
15. Czy kiedykolwiek byłaś/eś sprawcą przemocy w szkole?
tak
nie
16. Co skłoniło Cię do użycia przemocy?
17. Jakie Twoim zdaniem skutki może przynieść doświadczanie przemocy psychicznej?
18. Kiedy najczęściej dochodzi do przemocy?
przed lekcjami
po lekcjach
w trakcie przerw
w innym czasie
19. Gdzie najczęściej dochodzi do przemocy/ jakie miejsca w szkole uważasz za najbardziej niebezpieczne?
klasa
korytarz
szkolna toaleta
szatnie
świetlica szkolna
teren poza budynkiem
20. Czy uważasz, że w Twojej szkole są prowadzone skuteczne działania by ograniczyć skalę przemocy na terenie placówki?
tak
nie
21. Jaką formę przeciwdziałania przemocy zaobserwowałaś/eś w swojej szkole?
22. Oceń proszę skuteczność metod przeciwdziałania przemocy w szkole.
12345
edukacja uczniów w zakresie skutków przemocy
happeningi szkolne
prace grupowe integrujące rówieśników (zawody sportowe, zajęcia muzyczne, wycieczki szkolne)
rozmowy wychowawców, pedagogów ze sprawcami przemocy
spotkania profilaktyczne z psychologiem, policją
spotkania wychowawców z rodzicami uczniów
23. Jak sądzisz, co należy zrobić by lepiej chronić uczniów przed agresją i przemocą?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .