Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca potrzeb użytkowników na temat budynku kościoła

1. Najlepiej w kościele czuje się Pan/Pani w:
Jednej otwartej przestrzeni (np. nawa główna)
Mniejszej przestrzeni (np. nawa boczna)
Nie mam zdania
2. Jakie miejsce najchętniej zajmuje Pan/Pani w kościele?
Blisko ołtarza
W środkowej części kościoła
W tylnej części kościoła
W przedsionku
Na chórze
Na dworze
3. Według Pana/Pani najlepsze umiejscowienie kapłana/kapłanów oraz osób posługujących do Mszy Świętej to:
Przodem do wiernych, bokiem do ołtarza
Bokiem do wiernych, przodem do ołtarza
Tyłem do wiernych, przodem do ołtarza
Nie mam zdania
4. W jaki sposób najbardziej lubi Pan/Pani uczestniczyć w nabożeństwach:
Siedząc w ławce
Siedząc na oddzielnym krześle
Stojąc
5. Według Pana/Pani konfesjonały powinny znajdować się:
W tej samej przestrzeni, w której odbywają się nabożeństwa (np. nawa główna)
W oddzielnej przestrzeni (np. nawa sakramentu pokuty, osobna przestrzeń oddzielona od nawy głównej)
Nie mam zdania
6. Do sakramentu pokuty najchętniej przystępuje Pan/Pani:
*konfesjonał tradycyjny: przestrzeń dla spowiednika zamykana, przestrzeń dla spowiadającego się otwarta, pomiędzy ścianka ażurowa
**rozmównica: pokój rozmów i spowiedzi
***konfesjonał zamykany: przestrzeń dla spowiednika oraz przestrzeń dla spowiadającego się zamknięta (np. pełna lub ażurowa ścianka/drzwi), pomiędzy ścianka ażurowa
W konfesjonale tradycyjnym* oraz rozmównicy**
W konfesjonale zamykanym*** oraz rozmównicy**
Tylko w konfesjonale tradycyjnym*
Tylko w konfesjonale zamykanym***
Tylko w rozmównicy**
Nie dotyczy
7. Czy konfesjonał powinien posiadać oprócz klęcznika również miejsce do siedzenia dla wiernych?
Tak
Nie
8. Czy na konfesjonale powinna znajdować się informacja o trwającej bądź zakończonej spowiedzi?
Tak
Nie
9. Czy na konfesjonale powinna znajdować się informacja personalna o spowiedniku (imię oraz nazwisko kapłana aktualnie spowiadającego)?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .