Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Grudziądz- piękne miasto ze wspaniałą historią, czyli nasze miasto w czasie wojen. Co my jako mieszkańcy o nim wiemy?

* 1. Czy jest Pan/ Pani mieszkańcem tego miasta?
Tak Nie
2. Jak długo Pan/ Pani mieszka w tym mieście?
Powyżej 10 lat Odkąd pamiętam Poniżej 10 lat Wcale
3. Kto zapoczątkował budowę Cytadeli?
Król Szwecji Adolf Fryderyk
Król Polski Stanisław August Poniatowski
Car Rosji Katarzyna 2 Wielka
Król pruski Fryderyk 2 Wielki
4. W którym roku ukończono budowę twierdzy Grudziądzkiej?
1675 rok 1790 rok
1753 rok 1699 rok
5. Jaki budynek został zniszczony w czasie 2 wojny światowej, a na jego miejscu obecnie znajduje się Plac Niepodległości?
Synagoga Grudziądzka Zamek obrotowy
Kościół Jezuicki Przeciwlotniczy schron Grudziądzki
6. Nasze miasto zostało zniszczone około w ilu procentach podczas wojen?
Około 40% Około 20%
Około 60% Około 80%
7. Czy Cytadela odegrała jakąkolwiek rolę w czasie 1 wojny?
Brała bezpośredni udział w walkach Nie
Pomogła strategicznie Szpitala dla rannych żołnierzy
8. W czasie 2 wojny twierdza Grudziądzka posłużyła do?
Obrony przeciw najazdom wroga od strony Kwidzyna
Nie odegrała z powodu swoich zniszczeń
Więzienia jeńców wojennych i cywilnych
Schronu dla ważnych osobowości
9. Po czym pozostałościami są ruiny i kikut komina przy ujściu Wisły do Trynki? ( obecnie znajduje się tam pomnik Flisaka)
Zakładów mięsnych Grudziądz
Młyna pod Orłem
Więzienia dla jeńców
10. Jakie Pan/ Pani zna budynki garnizonowez Grudziądza lub okolic?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .