Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka wiejska jako czynnik stymulujący rozwój obszarów peryferyjnych w powiecie białostockim.

Szanowni Państwo,
Nazywam się Paulina Sawicka i jestem studentką II roku studiów magisterskich na Politechnice Białostockiej, kierunek Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie Usługami Turystycznymi. Celem mojej pracy magisterskiej jest określenie wpływu turystyki wiejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w powiecie białostockim.
Ankieta jest w zupełności anonimowa, a zgromadzone informacje przysłużą tylko i wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie rzetelnych odpowiedzi i pomoc w zebraniu potrzebnego materiału do pracy.
Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
* 1. Na terenie jakiej gminy położone jest Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Gmina Choroszcz
Gmina Czarna Białostocka
Gmina Łapy
Gmina Supraśl
Gmina Suraż
Gmina Tykocin
Gmina Wasilków
Gmina Zabłudów
Gmina Michałowo
Gmina Dobrzyniewo Duże
Gmina Gródek
Gmina Juchnowiec Kościelny
Gmina Poświętne
Gmina Turośń Kościelna
Gmina Zawady
* 2. Wiek właściciela gospodarstwa agroturystycznego?
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
Ponad 70 lat
* 3. Wykształcenie właściciela gospodarstwa agroturystycznego
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 4. Jakie jest główne źródło dochodu Pana/ Pani gospodarstwa?
Pozarolnicza działalność gospodarcza
Emerytura lub renta
Stała praca zarobkowa
Działalność rolnicza
Działalność agroturystyczna
* 5. Jaki był główny motyw podjęcia przez Pana/Panią działalności agroturystycznej?
Okoliczne atrakcje turystyczne
Sprzedaż nadwyżek produktów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym
Chęć sprawdzenia swoich zalet osobistych
Propozycja doradcy rolniczego
Chęć kontaktu z ludźmi
Posiadanie wolnych pomieszczeń
Powiększenie i zróżnicowanie dochodów w gospodarstwie rolnym
Informacje w mediach
Propozycja samorządu terytorialnego
Brak zatrudnienia
* 6. Jak ocenia Pan/ Pani atrakcyjność gminy dla rozwoju działalności agroturystycznej?
Duża
Średnia
Mała
Bardzo mała
Brak atrakcyjności
* 7. Ile wynosi powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa?
poniżej 1 hektara
1-5 hektarów
6-10 hektarów
11-15 hektarów
16-20 hektarów
powyżej 20 hektarów
* 8. Od jak dawna prowadzi Pan/Pani działalność agroturystyczną?
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
Powyżej 20 lat
Mniej niż rok
* 9. Czy Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne działa sezonowo?
tak, w sezonie letnim
tak, w sezonie zimowym
nie, jest czynne przez cały rok
* 10. Ile osób zatrudnia Pan/ Pani w gospodarstwie?
1-3
4-6
7-9
10-15
Ponad 15
Nie zatrudniam pracowników
* 11. Głównymi odwiedzającymi Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne są?
Osoby uprawiające sport
Rodziny z dziećmi
Osoby starsze
Grupy towarzyskie
Osoby niepełnosprawne
Miłośnicy przyrody
Obcokrajowcy
* 12. Pochodzenie turystów przybywających
Polska
Rosja
Niemcy
Francja
Ukraina
Białoruś
Anglia
Holandia
* 13. Pod względem czasu pobytu klientów w gospodarstwie dominują?
Agroturyści weekendowi
Wczasowicze
Agroturyści chwilowi
Agroturyści jednodniowi
Agroturyści nocujący
* 14. Czy obserwuje Pan/Pani sezonowość ruchu agroturystycznego?
Nie
Tak
* 15. Na jaki okres przypada największy ruch turystyczny w Pana/ Pani gospodarstwie agroturystycznym?
Lato
Zima
Wiosna
Jesień
* 16. Co stanowi podstawę oferowanych przez Pana/Panią usług?
oferta kulturalna - różnorodne formy związane z szeroko pojmowaną kulturą, nie tylko sztuką ludową, folklorem, ale architekturą, życiem codziennym wsi, wydarzeniami
oferta agroturystyczna - związana z czynnym gospodarstwem rolniczym, rolnictwem i przetwórstwem rolniczym, np. obserwacje prac w gospodarstwie, uczestniczenie w niektórych pracach rolniczych, obserwacje zwierząt hodowlanych i niektóre czynności, fotografo
oferta rekreacyjna - rożne formy aktywności dla turystów różnych grup wiekowych i różnej sprawności fizycznej
oferta ekoturystyczna - wycieczki w małych grupach z reguły z wykwalifikowanym przewodnikiem w celu poznania przyrody, np. obserwacje przyrody, fotografowanie, wycieczki z przewodnikiem, wyprawy łodziami lub kajakami do trudno dostępnych miejsc, wyprawy s
* 17. Atrakcje oferowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Uczestnictwo w pracach polowych
Wędkowanie
Jazda konna
Zbieranie runa leśnego
Organizacja kuligów
Leczenie niekonwencjonalne
Nauka rękodzieła ludowego
Występy kapeli ludowej
Wycieczki po okolicy z przewodnikiem
Praca przy zwierzętach
Wycieczki rowerowe
Możliwość organizowania ognisk
* 18. Produkty żywnościowe, które można zakupić w Pana/Pani gospodarstwie agroturystycznym
Przetwory owocowo-warzywne
Ryby
Mięso i jego przetwory
Warzywa i owoce
Jaja
Mleko i jego przetwory
Brak
Miód
* 19. Środki promocji stosowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Targi turystyczne
Katalogi i informatory
Radio
Biura podróży i agencje turystyczne
Foldery i ulotki
Telewizja
Ogłoszenia prasowe
Internet
Punkty Informacji Turystycznej
* 20. Przynależność do stowarzyszeń, instytucji oraz fundacji
Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Brak
Stowarzyszenie „Za lasem”
Stowarzyszenie Agroturystyczne "Agrokresy"
Lokalna Grupa Działania „Królewski Gościniec Podlasia”.
Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Knyszyńska’’
Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”
Podlaska Izba Rolnicza
Stowarzyszenie "Storczyk"
Stowarzyszenie ,,Aktywna Wieś’’
Lokalna Grupa Działania „N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”.
* 21. Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności agroturystycznej?
Tak
Nie
* 22. Jakiego obszaru działalności dotyczyły szkolenia
Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w gospodarstwie agroturystycznym
Zapoznanie z kategoryzacją gospodarstw
Poprawa estetyki gospodarstw i całej wsi
Podniesienie kwalifikacji osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne
Brak szkoleń
Zwrócenie uwagi na ochronę środowiska
Zwrócenie uwagi usługodawców na ekonomiczne myślenie i bycie dobrym przedsiębiorcą
Promocja tradycji i kultury wiejskiej
Zapoznanie z tendencjami i kierunkami rozwoju agroturystyki
Kształtowanie postaw rolników oraz osobowości przedsiębiorcy, poprzez wskazanie przykładów dobrej praktyki
* 23. Jakie Pana/ Pani zdaniem są główne korzyści wynikające z rozwoju działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   buduje się w ludziach zadowolenie z przynależności do społeczności lokalnej, co sprzyja aktywizacji mieszkańców i zapobiega wyludnianiu się terenów wiejskich,
  •   • następuje lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej, produktu turystycznego, itp.),
  •   władze samorządowe, dostrzegając korzyści z rozwoju agroturystyki, aktywnie uczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków m.in. poprzez rozwój infrastruktury, naprawy dróg, ułożenie chodników, oświetlenie wsi, kanalizację itp. Wprowadzają także szereg inwe
  •   istnieje możliwość pozyskiwania pozarolniczych dochodów, przez co w sposób pośredni i bezpośredni wpływa na dochody mieszkańców wsi,
  •   możliwe jest wspólne obcowanie mieszkańców miast i wsi,
  •   • powstają i rozwijają się instytucje działające na rzecz gospodarstw agroturystycznych, a tym samych swą działalnością działające na rzecz danej wsi, gminy, powiatu,
  •   podnosi się prestiż wsi i gminy,
* 24. Z jakimi grupami społeczności lokalnej współpracuje Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Lokalnymi przewodnikami
Twórcami rękodzieła ludowego
Wytwórcami regionalnych potraw
Lokalną bazą gastronomiczną
Kołem gospodyń wiejskich
Pobliskimi gospodarstwami agroturystycznymi
Brak
* 25. Ile wyniósł wzrost dochodów Pana/Pani gospodarstwa w wyniku działalności agroturystycznej ?
Wzrost o 10%
Wzrost o 15%
Wzrost o 20%
Wzrost o 25%
Wzrost o 30%
Wzrost o 30%
Wzrost o 45%
Wzrost o 50%
Wzrost o 70%
* 26. Jakie są Pana/Pani zdaniem negatywny skutki gospodarcze rozwoju agroturystyki
Sezonowy odpływ siły roboczej do turystyki
Wzrost osadnictwa letniskowego
Zmiana struktury własności ziemi
Przeciążenie ruchem drogowym ( obniżenie bezpieczeństwa)
Wzrost cen działek budowlanych
Okresowy wzrost zaludnienia
Wyłączenie gruntów z produkcji na inne cele
Wzrost nakładów na konserwacje dróg i kolei
Dodatkowa infrastruktura i usługi


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .