Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka wiejska jako czynnik stymulujący rozwój obszarów peryferyjnych w powiecie białostockim.

Szanowni Państwo,
Nazywam się Paulina Sawicka i jestem studentką II roku studiów magisterskich na Politechnice Białostockiej, kierunek Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie Usługami Turystycznymi. Celem mojej pracy magisterskiej jest określenie wpływu turystyki wiejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w powiecie białostockim.
Ankieta jest w zupełności anonimowa, a zgromadzone informacje przysłużą tylko i wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie rzetelnych odpowiedzi i pomoc w zebraniu potrzebnego materiału do pracy.
Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
* 1. Na terenie jakiej gminy położone jest Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Gmina Choroszcz
Gmina Czarna Białostocka
Gmina Łapy
Gmina Supraśl
Gmina Suraż
Gmina Tykocin
Gmina Wasilków
Gmina Zabłudów
Gmina Michałowo
Gmina Dobrzyniewo Duże
Gmina Gródek
Gmina Juchnowiec Kościelny
Gmina Poświętne
Gmina Turośń Kościelna
Gmina Zawady
* 2. Wiek właściciela gospodarstwa agroturystycznego?
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
Ponad 70 lat
* 3. Wykształcenie właściciela gospodarstwa agroturystycznego
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 4. Jakie jest główne źródło dochodu Pana/ Pani gospodarstwa?
Działalność rolnicza
Emerytura lub renta
Pozarolnicza działalność gospodarcza
Stała praca zarobkowa
Działalność agroturystyczna
* 5. Jaki był główny motyw podjęcia przez Pana/Panią działalności agroturystycznej?
Propozycja doradcy rolniczego
Posiadanie wolnych pomieszczeń
Chęć sprawdzenia swoich zalet osobistych
Powiększenie i zróżnicowanie dochodów w gospodarstwie rolnym
Chęć kontaktu z ludźmi
Brak zatrudnienia
Propozycja samorządu terytorialnego
Okoliczne atrakcje turystyczne
Sprzedaż nadwyżek produktów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym
Informacje w mediach
* 6. Jak ocenia Pan/ Pani atrakcyjność gminy dla rozwoju działalności agroturystycznej?
Duża
Średnia
Mała
Bardzo mała
Brak atrakcyjności
* 7. Ile wynosi powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa?
poniżej 1 hektara
1-5 hektarów
6-10 hektarów
11-15 hektarów
16-20 hektarów
powyżej 20 hektarów
* 8. Od jak dawna prowadzi Pan/Pani działalność agroturystyczną?
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
Powyżej 20 lat
Mniej niż rok
* 9. Czy Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne działa sezonowo?
tak, w sezonie letnim
tak, w sezonie zimowym
nie, jest czynne przez cały rok
* 10. Ile osób zatrudnia Pan/ Pani w gospodarstwie?
1-3
4-6
7-9
10-15
Ponad 15
Nie zatrudniam pracowników
* 11. Głównymi odwiedzającymi Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne są?
Grupy towarzyskie
Osoby niepełnosprawne
Osoby uprawiające sport
Rodziny z dziećmi
Obcokrajowcy
Osoby starsze
Miłośnicy przyrody
* 12. Pochodzenie turystów przybywających
Polska
Rosja
Niemcy
Francja
Ukraina
Białoruś
Anglia
Holandia
* 13. Pod względem czasu pobytu klientów w gospodarstwie dominują?
Agroturyści nocujący
Agroturyści jednodniowi
Agroturyści weekendowi
Agroturyści chwilowi
Wczasowicze
* 14. Czy obserwuje Pan/Pani sezonowość ruchu agroturystycznego?
Tak
Nie
* 15. Na jaki okres przypada największy ruch turystyczny w Pana/ Pani gospodarstwie agroturystycznym?
Zima
Lato
Jesień
Wiosna
* 16. Co stanowi podstawę oferowanych przez Pana/Panią usług?
oferta rekreacyjna - rożne formy aktywności dla turystów różnych grup wiekowych i różnej sprawności fizycznej
oferta agroturystyczna - związana z czynnym gospodarstwem rolniczym, rolnictwem i przetwórstwem rolniczym, np. obserwacje prac w gospodarstwie, uczestniczenie w niektórych pracach rolniczych, obserwacje zwierząt hodowlanych i niektóre czynności, fotografo
oferta ekoturystyczna - wycieczki w małych grupach z reguły z wykwalifikowanym przewodnikiem w celu poznania przyrody, np. obserwacje przyrody, fotografowanie, wycieczki z przewodnikiem, wyprawy łodziami lub kajakami do trudno dostępnych miejsc, wyprawy s
oferta kulturalna - różnorodne formy związane z szeroko pojmowaną kulturą, nie tylko sztuką ludową, folklorem, ale architekturą, życiem codziennym wsi, wydarzeniami
* 17. Atrakcje oferowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Organizacja kuligów
Nauka rękodzieła ludowego
Wędkowanie
Jazda konna
Występy kapeli ludowej
Uczestnictwo w pracach polowych
Wycieczki rowerowe
Praca przy zwierzętach
Zbieranie runa leśnego
Leczenie niekonwencjonalne
Możliwość organizowania ognisk
Wycieczki po okolicy z przewodnikiem
* 18. Produkty żywnościowe, które można zakupić w Pana/Pani gospodarstwie agroturystycznym
Mięso i jego przetwory
Mleko i jego przetwory
Przetwory owocowo-warzywne
Ryby
Warzywa i owoce
Brak
Jaja
Miód
* 19. Środki promocji stosowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Punkty Informacji Turystycznej
Katalogi i informatory
Ogłoszenia prasowe
Targi turystyczne
Foldery i ulotki
Biura podróży i agencje turystyczne
Telewizja
Radio
Internet
* 20. Przynależność do stowarzyszeń, instytucji oraz fundacji
Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”
Stowarzyszenie Agroturystyczne "Agrokresy"
Stowarzyszenie ,,Aktywna Wieś’’
Podlaska Izba Rolnicza
Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Stowarzyszenie „Za lasem”
Brak
Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Knyszyńska’’
Lokalna Grupa Działania „N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”.
Stowarzyszenie "Storczyk"
Lokalna Grupa Działania „Królewski Gościniec Podlasia”.
* 21. Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności agroturystycznej?
Tak
Nie
* 22. Jakiego obszaru działalności dotyczyły szkolenia
Promocja tradycji i kultury wiejskiej
Brak szkoleń
Zapoznanie z kategoryzacją gospodarstw
Podniesienie kwalifikacji osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne
Zwrócenie uwagi na ochronę środowiska
Kształtowanie postaw rolników oraz osobowości przedsiębiorcy, poprzez wskazanie przykładów dobrej praktyki
Zwrócenie uwagi usługodawców na ekonomiczne myślenie i bycie dobrym przedsiębiorcą
Poprawa estetyki gospodarstw i całej wsi
Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w gospodarstwie agroturystycznym
Zapoznanie z tendencjami i kierunkami rozwoju agroturystyki
* 23. Jakie Pana/ Pani zdaniem są główne korzyści wynikające z rozwoju działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   władze samorządowe, dostrzegając korzyści z rozwoju agroturystyki, aktywnie uczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków m.in. poprzez rozwój infrastruktury, naprawy dróg, ułożenie chodników, oświetlenie wsi, kanalizację itp. Wprowadzają także szereg inwe
  •   • następuje lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej, produktu turystycznego, itp.),
  •   • powstają i rozwijają się instytucje działające na rzecz gospodarstw agroturystycznych, a tym samych swą działalnością działające na rzecz danej wsi, gminy, powiatu,
  •   podnosi się prestiż wsi i gminy,
  •   istnieje możliwość pozyskiwania pozarolniczych dochodów, przez co w sposób pośredni i bezpośredni wpływa na dochody mieszkańców wsi,
  •   możliwe jest wspólne obcowanie mieszkańców miast i wsi,
  •   buduje się w ludziach zadowolenie z przynależności do społeczności lokalnej, co sprzyja aktywizacji mieszkańców i zapobiega wyludnianiu się terenów wiejskich,
* 24. Z jakimi grupami społeczności lokalnej współpracuje Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Lokalnymi przewodnikami
Brak
Kołem gospodyń wiejskich
Pobliskimi gospodarstwami agroturystycznymi
Wytwórcami regionalnych potraw
Lokalną bazą gastronomiczną
Twórcami rękodzieła ludowego
* 25. Ile wyniósł wzrost dochodów Pana/Pani gospodarstwa w wyniku działalności agroturystycznej ?
Wzrost o 10%
Wzrost o 15%
Wzrost o 20%
Wzrost o 25%
Wzrost o 30%
Wzrost o 30%
Wzrost o 45%
Wzrost o 50%
Wzrost o 70%
* 26. Jakie są Pana/Pani zdaniem negatywny skutki gospodarcze rozwoju agroturystyki
Dodatkowa infrastruktura i usługi
Wzrost nakładów na konserwacje dróg i kolei
Zmiana struktury własności ziemi
Okresowy wzrost zaludnienia
Sezonowy odpływ siły roboczej do turystyki
Wzrost cen działek budowlanych
Wzrost osadnictwa letniskowego
Wyłączenie gruntów z produkcji na inne cele
Przeciążenie ruchem drogowym ( obniżenie bezpieczeństwa)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .