Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka wiejska jako czynnik stymulujący rozwój obszarów peryferyjnych w powiecie białostockim.

Szanowni Państwo,
Nazywam się Paulina Sawicka i jestem studentką II roku studiów magisterskich na Politechnice Białostockiej, kierunek Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie Usługami Turystycznymi. Celem mojej pracy magisterskiej jest określenie wpływu turystyki wiejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w powiecie białostockim.
Ankieta jest w zupełności anonimowa, a zgromadzone informacje przysłużą tylko i wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie rzetelnych odpowiedzi i pomoc w zebraniu potrzebnego materiału do pracy.
Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
* 1. Na terenie jakiej gminy położone jest Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Gmina Choroszcz
Gmina Czarna Białostocka
Gmina Łapy
Gmina Supraśl
Gmina Suraż
Gmina Tykocin
Gmina Wasilków
Gmina Zabłudów
Gmina Michałowo
Gmina Dobrzyniewo Duże
Gmina Gródek
Gmina Juchnowiec Kościelny
Gmina Poświętne
Gmina Turośń Kościelna
Gmina Zawady
* 2. Wiek właściciela gospodarstwa agroturystycznego?
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
Ponad 70 lat
* 3. Wykształcenie właściciela gospodarstwa agroturystycznego
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 4. Jakie jest główne źródło dochodu Pana/ Pani gospodarstwa?
Działalność agroturystyczna
Emerytura lub renta
Działalność rolnicza
Pozarolnicza działalność gospodarcza
Stała praca zarobkowa
* 5. Jaki był główny motyw podjęcia przez Pana/Panią działalności agroturystycznej?
Okoliczne atrakcje turystyczne
Posiadanie wolnych pomieszczeń
Powiększenie i zróżnicowanie dochodów w gospodarstwie rolnym
Chęć kontaktu z ludźmi
Sprzedaż nadwyżek produktów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym
Informacje w mediach
Propozycja samorządu terytorialnego
Propozycja doradcy rolniczego
Chęć sprawdzenia swoich zalet osobistych
Brak zatrudnienia
* 6. Jak ocenia Pan/ Pani atrakcyjność gminy dla rozwoju działalności agroturystycznej?
Duża
Średnia
Mała
Bardzo mała
Brak atrakcyjności
* 7. Ile wynosi powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa?
poniżej 1 hektara
1-5 hektarów
6-10 hektarów
11-15 hektarów
16-20 hektarów
powyżej 20 hektarów
* 8. Od jak dawna prowadzi Pan/Pani działalność agroturystyczną?
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
Powyżej 20 lat
Mniej niż rok
* 9. Czy Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne działa sezonowo?
tak, w sezonie letnim
tak, w sezonie zimowym
nie, jest czynne przez cały rok
* 10. Ile osób zatrudnia Pan/ Pani w gospodarstwie?
1-3
4-6
7-9
10-15
Ponad 15
Nie zatrudniam pracowników
* 11. Głównymi odwiedzającymi Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne są?
Osoby niepełnosprawne
Miłośnicy przyrody
Grupy towarzyskie
Osoby uprawiające sport
Osoby starsze
Obcokrajowcy
Rodziny z dziećmi
* 12. Pochodzenie turystów przybywających
Polska
Rosja
Niemcy
Francja
Ukraina
Białoruś
Anglia
Holandia
* 13. Pod względem czasu pobytu klientów w gospodarstwie dominują?
Wczasowicze
Agroturyści jednodniowi
Agroturyści nocujący
Agroturyści chwilowi
Agroturyści weekendowi
* 14. Czy obserwuje Pan/Pani sezonowość ruchu agroturystycznego?
Nie
Tak
* 15. Na jaki okres przypada największy ruch turystyczny w Pana/ Pani gospodarstwie agroturystycznym?
Lato
Zima
Wiosna
Jesień
* 16. Co stanowi podstawę oferowanych przez Pana/Panią usług?
oferta rekreacyjna - rożne formy aktywności dla turystów różnych grup wiekowych i różnej sprawności fizycznej
oferta ekoturystyczna - wycieczki w małych grupach z reguły z wykwalifikowanym przewodnikiem w celu poznania przyrody, np. obserwacje przyrody, fotografowanie, wycieczki z przewodnikiem, wyprawy łodziami lub kajakami do trudno dostępnych miejsc, wyprawy s
oferta agroturystyczna - związana z czynnym gospodarstwem rolniczym, rolnictwem i przetwórstwem rolniczym, np. obserwacje prac w gospodarstwie, uczestniczenie w niektórych pracach rolniczych, obserwacje zwierząt hodowlanych i niektóre czynności, fotografo
oferta kulturalna - różnorodne formy związane z szeroko pojmowaną kulturą, nie tylko sztuką ludową, folklorem, ale architekturą, życiem codziennym wsi, wydarzeniami
* 17. Atrakcje oferowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Organizacja kuligów
Uczestnictwo w pracach polowych
Wycieczki rowerowe
Nauka rękodzieła ludowego
Praca przy zwierzętach
Wycieczki po okolicy z przewodnikiem
Wędkowanie
Zbieranie runa leśnego
Jazda konna
Leczenie niekonwencjonalne
Możliwość organizowania ognisk
Występy kapeli ludowej
* 18. Produkty żywnościowe, które można zakupić w Pana/Pani gospodarstwie agroturystycznym
Mleko i jego przetwory
Ryby
Warzywa i owoce
Jaja
Przetwory owocowo-warzywne
Miód
Mięso i jego przetwory
Brak
* 19. Środki promocji stosowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Katalogi i informatory
Targi turystyczne
Telewizja
Foldery i ulotki
Punkty Informacji Turystycznej
Biura podróży i agencje turystyczne
Radio
Ogłoszenia prasowe
Internet
* 20. Przynależność do stowarzyszeń, instytucji oraz fundacji
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Stowarzyszenie Agroturystyczne "Agrokresy"
Stowarzyszenie „Za lasem”
Lokalna Grupa Działania „N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”.
Stowarzyszenie "Storczyk"
Lokalna Grupa Działania „Królewski Gościniec Podlasia”.
Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Knyszyńska’’
Stowarzyszenie ,,Aktywna Wieś’’
Brak
Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”
Podlaska Izba Rolnicza
Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
* 21. Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności agroturystycznej?
Tak
Nie
* 22. Jakiego obszaru działalności dotyczyły szkolenia
Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w gospodarstwie agroturystycznym
Zapoznanie z kategoryzacją gospodarstw
Brak szkoleń
Poprawa estetyki gospodarstw i całej wsi
Zapoznanie z tendencjami i kierunkami rozwoju agroturystyki
Zwrócenie uwagi usługodawców na ekonomiczne myślenie i bycie dobrym przedsiębiorcą
Zwrócenie uwagi na ochronę środowiska
Kształtowanie postaw rolników oraz osobowości przedsiębiorcy, poprzez wskazanie przykładów dobrej praktyki
Podniesienie kwalifikacji osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne
Promocja tradycji i kultury wiejskiej
* 23. Jakie Pana/ Pani zdaniem są główne korzyści wynikające z rozwoju działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   • powstają i rozwijają się instytucje działające na rzecz gospodarstw agroturystycznych, a tym samych swą działalnością działające na rzecz danej wsi, gminy, powiatu,
  •   buduje się w ludziach zadowolenie z przynależności do społeczności lokalnej, co sprzyja aktywizacji mieszkańców i zapobiega wyludnianiu się terenów wiejskich,
  •   możliwe jest wspólne obcowanie mieszkańców miast i wsi,
  •   podnosi się prestiż wsi i gminy,
  •   • następuje lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej, produktu turystycznego, itp.),
  •   władze samorządowe, dostrzegając korzyści z rozwoju agroturystyki, aktywnie uczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków m.in. poprzez rozwój infrastruktury, naprawy dróg, ułożenie chodników, oświetlenie wsi, kanalizację itp. Wprowadzają także szereg inwe
  •   istnieje możliwość pozyskiwania pozarolniczych dochodów, przez co w sposób pośredni i bezpośredni wpływa na dochody mieszkańców wsi,
* 24. Z jakimi grupami społeczności lokalnej współpracuje Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Brak
Lokalną bazą gastronomiczną
Pobliskimi gospodarstwami agroturystycznymi
Wytwórcami regionalnych potraw
Kołem gospodyń wiejskich
Twórcami rękodzieła ludowego
Lokalnymi przewodnikami
* 25. Ile wyniósł wzrost dochodów Pana/Pani gospodarstwa w wyniku działalności agroturystycznej ?
Wzrost o 10%
Wzrost o 15%
Wzrost o 20%
Wzrost o 25%
Wzrost o 30%
Wzrost o 30%
Wzrost o 45%
Wzrost o 50%
Wzrost o 70%
* 26. Jakie są Pana/Pani zdaniem negatywny skutki gospodarcze rozwoju agroturystyki
Sezonowy odpływ siły roboczej do turystyki
Wzrost osadnictwa letniskowego
Przeciążenie ruchem drogowym ( obniżenie bezpieczeństwa)
Zmiana struktury własności ziemi
Wyłączenie gruntów z produkcji na inne cele
Okresowy wzrost zaludnienia
Wzrost nakładów na konserwacje dróg i kolei
Wzrost cen działek budowlanych
Dodatkowa infrastruktura i usługi


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .