Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Motywacja pracowników przedsiębiorstw województwa podlaskiego

* 1. W jakim stopniu poniższe motywatory są wykorzystywane w Pana/Pani firmie. Proszę ustosunkować się do KAŻDEJ z odpowiedzi i wskazać stopień ich wykorzystania w skali od 1 do 6 (przy czym 1 – nie wykorzystuje się, 2 – bardzo mały stopień wykorzystania, 3 – raczej mały stopień wykorzystania, 4 – raczej duży stopień wykorzystania, 5 – duży stopień wykorzystania, 6 – bardzo duży stopień wykorzystania).
123456
1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego
2. Premia
3. Podwyżka
4. Dodatek funkcyjny
5. Dodatek stażowy
6. Możliwość zakupu akcji
7. Możliwość zakupu udziałów
8. Ubezpieczenie grupowe
9. Preferencyjne kredyty pracownicze
10. Program emerytalny
11. Wyjazdy integracyjne
12. Karnety typu multisport
13. Bezpłatna opieka nad dziećmi w formie żłobków/przedszkoli przyzakładowych
14. Mieszkanie służbowe
15. Samochód służbowy z możliwością wykorzystywania prywatnego
16. Telefon służbowy z możliwością wykorzystywania prywatnego
17 .Nagrody motywacyjne rzeczowe
18. Nagrody motywacyjne pieniężne
19. Pochwały ustne/pisemne
20. Okazanie zaufania przez przełożonego
21. Elastyczny czas pracy (możliwość bezproblemowego ustalania grafiku)
22. Możliwość zakupu produktów firmy po niższych cenach
23. Szkolenia
24. Awans
25. Staż zagraniczny
26. Komfort psychiczny w miejscu pracy
27. Poczucie stabilności zatrudnienia
28. Komfort pracy - możliwość pracy na nowoczesnej aparaturze, maszynach
29. Bony świąteczne
30. Dofinansowanie do szkoleń, kursów, studiów
31. Okresowe oceny pracownicze
32. Zwrot kosztów dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania
123456
* 2. W jakim stopniu poniższe motywatory wpływają na Pana/Pani motywację do pracy. Proszę ustosunkować się do KAŻDEJ z odpowiedzi i wskazać stopień ich wpływu w skali od 1 do 6 (przy czym 1 – nie wpływa, 2 – bardzo mały wpływ, 3 – raczej mały wpływ, 4 – raczej duży wpływ, 5 – duży wpływ, 6 – bardzo duży wpływ).
123456
1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego
2. Premia
3. Podwyżka
4. Dodatek funkcyjny
5. Dodatek stażowy
6. Możliwość zakupu akcji
7. Możliwość zakupu udziałów
8. Ubezpieczenie grupowe
9. Preferencyjne kredyty pracownicze
10. Program emerytalny
11. Wyjazdy integracyjne
12. Karnety typu multisport
13. Bezpłatna opieka nad dziećmi w formie żłobków/przedszkoli przyzakładowych
14. Mieszkanie służbowe
15. Samochód służbowy z możliwością wykorzystywania prywatnego
16. Telefon służbowy z możliwością wykorzystywania prywatnego
17 .Nagrody motywacyjne rzeczowe
18. Nagrody motywacyjne pieniężne
19. Pochwały ustne/pisemne
20. Okazanie zaufania przez przełożonego
21. Elastyczny czas pracy (możliwość bezproblemowego ustalania grafiku)
22. Możliwość zakupu produktów firmy po niższych cenach
23. Szkolenia
24. Awans
25. Staż zagraniczny
26. Komfort psychiczny w miejscu pracy
27. Poczucie stabilności zatrudnienia
28. Komfort pracy - możliwość pracy na nowoczesnej aparaturze, maszynach
29. Bony świąteczne
30. Dofinansowanie do szkoleń, kursów, studiów
31. Okresowe oceny pracownicze
32. Zwrot kosztów dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania
123456
* 3. Płeć
Kobieta
Mężczyzna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .