Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
agresja wśród młodzieży

rodzina patologiczna a zjawisko agresji w szkole gimnazjalnej kopia

1. Czy lubisz chodzić do szkoły?
a) Tak
b) Nie
2. Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć
3. Czy w Twojej szkole zauważyłeś/łaś przejawy agresji?
a) Tak
b) Nie
4. Z jakim rodzajem zachowań agresywnych spotkałeś/łaś się w swojej szkole? Minimum 3 odpowiedzi.
a) bójki
b) wyzwiska
c) groźby
d) przepychanki
e) plucie
f) napaść
g) przezywanie, gesty i miny prześmiewcze
h) złośliwe plotkowanie i wymyślanie nie prawdziwych histrorii
i) inne
j) nie spotkałem/łam się z żadnym przejawem agresji
5. Gdzie najczęściej dochodzi do agresywnych zachowań? Minimum 3 odpowiedzi.
a) na korytarzu
b) w toalecie
c) w sali gimnastycznej
d) na boisku szkolnym
e) w szatni
f) w drodze do szkoły
g) inne miejsca
6. Czy w Twojej szkole często dochodzi do przejawów agresji?
a) bardzo często
b) często
c) rzadko
d) nigdy
7. Jakie relacje panują w Twojej klasie?
a) jesteśmy zgraną klasą
b) utworzone są tzw. ,,Grupki"
c) każdy jest sam dla siebie
8. Kto najczęściej przejawia agresję? Minimum 3 odpowiedzi.
a) chłopcy
b) dziewczęta
c) rówieśnicy
d) starsi uczniowie
e) młodsi uczniowie
9. Jakiej przemocy doświadczyłeś/łaś od swoich rówieśników?
a) fizycznej
b) psychicznej
c) inne
10. Jak myślisz jakie są najczęstsze przyczyny przejawów agresji wśród Twoich kolegów/koleżanek? Minimum 3 odpowiedzi.
a) inny ubiór
b) lepsze stopnie
c) popularność wśród uczniów
d) stan materialny
e) szczególne zainteresowania
f) wyjazdy zagraniczne
g) inne
11. Czy nauczyciele reagują na postawy agresywne?
a) tak
b) rzadko
c) nie
d) nigdy
12. Gdybyś był/ła świadkiem agresywnego zachowania, do kogo zgłosił/ła byś się o pomoc?
a) do nauczyciela
b) dyrektora szkoły
c) wychowawcy
d) rodziców
e) kolegi/koleżanki
f) nikogo
13. Czy Twoim zdaniem możesz powiedzieć swojemu nauczycielowi o wszystkim?
a) tak
b) nie
c) zależy od sytuacji
14. Czy kiedykolwiek w swoim domu doświadczyłeś/łaś przejawów agresji?
a) tak
b) nie
15. Jeżeli tak to w jakiej formie stosowana była agresja? Minimum 3 odpowiedzi.
a) krzyk
b) stosowanie kar
c) stosowanie kar cielesnych
d) klaps
e) popychanie
f) przemoc psychiczna
g) wyzwiska i obelgi
16. Kto najczęściej w domu przejawia agresje?
a) mama
b) tata
c) oboje rodziców
d) rodzeństwo
17. Czy sam/sama byłeś/łaś sprawcą agresywnego zachowania?
a) tak
b) nie
18. Czy rodzice poświęcają Ci wystarczającą ilość czasu? Odpowiedź uzasadnij.
19. Płeć:
a) Kobieta
b) mężczyzna
20. Wiek:
agresja


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .