Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

kwestionariusz

1. Płeć
Kobieta Mężczyzna
2. Wiek
20-30 30-40 40 i więcej
3. Poziom wykształcenia
Podstawowe Gimnazjalne Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe
4. Staż Pracy
Poniżej 1 roku 4-6 6-9 9 i więcej