Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ŁM kopia kopia

Wstęp do kwestionariusza
Przed Tobą 4 pytania. Odnoszą się one do kompetencji ............................. w aspekcie zawodowy, jednak może zaobserwowałeś/łaś je w innych sytuacjach np: podczas wspólnych wyjazdów, spotkań towarzyskich, zajęć szkolnych itp. Zastanów się i do dzieła!!!
Wiedza+Umiejętności+Doświadczenie=KOMPETENCJE
* 1. Które z niżej wymienionych kompetencji osobistych, Twoim zdaniem pasują do .............................................?
Możliwe kilka odpowiedzi
Dążenie do rezultatów Elastyczność myślenia Gotowość do uczenia się
Kreatywność Myślenie analityczne Organizacja pracy własnej
Otwartość na zmiany Podejmowanie decyzji Radzenie sobie z niejednoznacznością
Radzenie sobie ze stresem Rozwiązywanie problemów Samodzielność
Sumienność Zarządzanie czasem
2. Które z niżej wymienionych kompetencji społecznych, Twoim zdaniem pasują do .................................................?
Możliwe kilka odpowiedzi
Autoprezentacja Budowanie relacji z innymi Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Identyfikacja z firmą/organizacją/społecznością Komunikacja pisemna Komunikatywność
Kultura osobista Negocjowanie Dobra obsługa klienta
Obycie międzykulturowe Orientacja na klienta Otwartość na innych
Procedury – znajomość i stosowanie Znajomość procesów sprzedaży Prowadzenie prezentacji
Nawiązywanie relacji z klientem Relacje z przełożonymi Współpraca w zespole
Wywieranie wpływu
3. Które z niżej wymienionych kompetencji menadżerskich, Twoim zdaniem pasują do ........................................................?
Możliwe kilka odpowiedzi
Budowanie sprawnej organizacji Budowanie zespołów Coaching
Delegowanie zadań Kierowanie Kontrola menedżerska
Motywowanie innych Myślenie strategiczne Ocena i rozwój podwładnych/współpracowników
Odwaga kierownicza Organizowanie Planowanie
Przywództwo Rozwiązywanie konfliktów Zarządzanie informacjami
Zarządzanie nowością Zarządzanie procesami Zarządzanie projektami
Zarządzanie przez cele Zarządzanie zmianą
4. Które z niżej wymienionych kompetencji specjalistyczno-technicznych, Twoim zdaniem pasują do ........................................................?
Możliwe kilka odpowiedzi
Analiza danych Analiza i opracowanie tekstów prawnych Analiza pracy
Analiza rynku Budżetowanie Diagnozowanie potrzeb klienta
Dyspozycyjność Ewaluacja projektów Inżynieria finansowa
Języki obce Księgowość Obsługa przy kasie
Planowanie i organizacja szkoleń Planowanie i rozliczanie kosztów administracyjnych Pozyskiwanie informacji
Prowadzenie szkoleń Prowadzenie wykładów Rachunkowość
Rachunkowość zarządcza Rekrutacja i selekcja Rozliczanie i administrowanie wynagrodzeniami
Tłumaczenia Umiejętności it Użytkowanie systemów it
Wiedza zawodowa Wykorzystanie narzędzi biurowych Zachowanie w środowisku międzykulturowym
Znajomość dystrybucji
5. Jakie inne jeszcze kompetencje dostrzegasz w .....................................................?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .