Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wykorzystanie usług ekosystemów w zrównoważonym rozwoju miast śląskich

1. Jak ocenia Pan/Pani stan środowiska przyrodniczego na terenie Państwa gminy?
bardzo dobrze raczej dobrze raczej źle źle trudno powiedzieć
2. Jak Pan/Pani ocenia zmiany jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w Państwa gminie w ciągu ostatnich 5 lat?
bardzo korzystne raczej korzystne nic się nie zmieniło raczej niekorzystne bardzo niekorzystne
3. Czy interesują Pana/Panią działania realizowane na terenie Państwa gminy w zakresie ochrony środowiska
(plany strategiczne, programy działania, realizowane inwestycje ekologiczne)?
tak, bardzo mnie interesują średnio mnie interesują nie interesują mnie trudno powiedzieć
4. Z przedstawionej poniżej listy różnych czynników oddziałujących na środowisko proszę wybrać i zaznaczyć znakiem X najwyżej 5 czynników, które są Pana/Pani zdaniem najgroźniejsze na terenie miejsca Państwa zamieszkania.
Zanieczyszczenie powietrza przez zakłady przemysłowe
Zanieczyszczenie powietrza przez kominy domów mieszkalnych
Zanieczyszczenie powietrza przez spaliny samochodowe
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych (rzek, jezior) przez ścieki komunalne
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych (rzek, jezior) przez ścieki przemysłowe
Odpady przemysłowe
Wysypiska odpadów komunalnych
Dzikie wysypiska śmieci
Hałas
Szkody górnicze
Zła jakość wody pitnej
Zanieczyszczenie i degradacja gleb
Nadmierna wycinka drzew , likwidacja terenów zielonych
Brud i nieporządek na ulicach i osiedlach
Trudno powiedzieć, nie wiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .