Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Akcje i festiwale promujące czytelnictwo oraz portale czytelnicze i profile związane z książką na portalach społecznościowych

Szanowni Państwo,

jestem doktorantką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Bibliologia i informatologia. Bardzo proszę o
poświęcenie kilku minut i wypełnienie ankiety, która pomoże mi zebrać niezbędne informacje do mojej pracy doktorskiej pt. "Współczesne formy promocji czytelnictwa w latach 2000 - 2018".

Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Edyta Kosik

Pytania:

PYTANIA OBOWIĄZKOWE ZAZNACZONE GWIAZDKĄ!
* 1. Czy czyta Pan/Pani książki? (W przypadku zaznaczenia NIE proszę przejść do pytania nr 4).
TAK
NIE
2. Ile książek czyta Pan/Pani w ciągu roku?
min. 1
2 – 6
powyżej 7
3. W jakiej formie czyta Pan/Pani książki?
Tradycyjnej (papierowej)
E-book
Audiobook
* 4. Czy korzysta Pan/Pani z biblioteki?
TAK
NIE
* 5. Czy słyszał/a Pan/Pani o wymienionych akcjach promujących czytelnictwo?
Cała Polska Czyta Dzieciom
Odjazdowy Bibliotekarz
Zaczytani.org
Noc Bibliotek
Wielka Liga Czytelników
Czytam sobie w Bibliotece
Nie słyszałem/łam o żadnych
* 6. W których z pośród wymienionych akcji promujących czytelnictwo brał/a Pan/Pani udział?
Cała Polska Czyta Dzieciom
Odjazdowy Bibliotekarz
Zaczytani.org
Noc Bibliotek
Wielka Liga Czytelników
Czytam sobie w Bibliotece
Nie brałem/łam udziału w akcjach promujących czytelnictwo.
* 7. Czy słyszał/a Pan/Pani o wymienionych festiwalach promujących czytelnictwo?
Big Book Festival
Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”
Festiwal Książki Opole
Nie słyszałem/łam o żadnych z wymienionych festiwali
* 8. W których z pośród wymienionych festiwali promujących czytelnictwo brał/a Pan/Pani udział?
Big Book Festival
Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy”
Festiwal Książki Opole
Nie brałem/am udziału w festiwalach promujących czytelnictwo
* 9. Czy brał/a Pan/Pani udział w wydarzeniach związanych z książką (spotkaniach autorskich, konkursach) na innych festiwalach (muzycznych, teatralnych)?
NIE
10. Co skłoniło Pana/Panią do wzięcia udziału w wymienionych akcjach lub festiwalach promujących czytelnictwo?
Tematyka związana z książką
Ciekawa oprawa
Towarzyszące im atrakcje
Chęć spędzenia wolnego czasu z rodziną/znajomymi
11. Z jakiego źródła czerpał Pan/Pani informacje o wymienionych akcjach lub festiwalach promujących czytelnictwo?
Telewizja/Radio
Internet
Plakaty/banery/ulotki
Biblioteka
Znajomi/rodzina
12. Czy akcje i festiwale czytelnicze, w których brał Pan/Pani udział zachęciły Pana/Panią do czytania książek?
TAK
NIE
* 13. Czy korzysta Pan/Pani z wymienionych portali czytelniczych?
Lubimyczytać.pl
Granice.pl
Biblionetka.pl
Booklips.pl
Nie korzystam z portali czytelniczych
14. W jakim celu korzysta Pan/Pani z wymienionych portali?
Poszukiwanie informacji o interesujących książkach
Czytanie recenzji książek
Czytanie wywiadów z autorami książek i innych artykułów zamieszczanych na tych portalach
Prowadzenie dyskusji o przeczytanych książkach na forum wymienionych portali
Uczestniczenie w konkursach na nich organizowanych
Dodawanie nowych książek do bazy tych portali
Dodawanie książek do swojej biblioteczki na profilu użytkownika
Dodawanie własnych recenzji przeczytanych książek do bazy portalu
Ocenianie przeczytanych książek
* 15. Czy zna i korzysta Pan/Pani z wymienionych profili związanych z książką portalach społecznościowych?
Czytanie nie boli
Nie jestem statystycznym polakiem lubię czytać książki
Czytam, bo lubię
Wącham książki
Nie mogę, bo czytam
Uzależnieni od czytania
Nie znam i nie korzystam
Znam, ale nie korzystam
16. Czy portale czytelnicze i profile związane z książką na portalach społecznościowych zachęcają Pana/Panią do czytania?
TAK
NIE
Metryczka:
* 17. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 18. Wiek:
Poniżej 15 lat
15 – 19 lat
20 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 – 59 lat
60 lat i więcej
* 19. Wykształcenie:
Podstawowe
Średnie
Zawodowe
Wyższe
* 20. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 20 tys. mieszkańców
Miasto 20 tys. – 100 tys. mieszkańców
Miasto 100 tys. – 500 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
Dziękuję za wypełnienie ankiety :-)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .