Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowni Państwo! Ankieta skierowana jest do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, posiadającym spektrum autyzmu. Jej celem jest rozpoznanie stylów radzenia sobie ze stresem rodziców/ opiekunów dzieci autystycznych. Ankieta jest anonimowa, a informacje zgromadzone za jej pomocą będą wykorzystane wyłącznie w pracy licencjackiej i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Przy wypełnianiu ankiety bardzo proszę o zastosowanie się do INSTRUKCJI: poniższe zdania opisują różne reakcje na trudne, przykre, stresujące sytuacje. Proszę zaznaczyć, jak bardzo angażuje się Pan/Pani w te czynności, gdy znajdzie się w sytuacji trudnej, przykrej, stresującej.

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych (CISS)

1. W sytuacji stresującej lepiej planuję swój czas
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
2. W sytuacji stresowej koncentruję się na problemie i zastanawiam się, jak mogę go rozwiązać
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
3. W sytuacji stresowej myślę o czasach gdy było mi lepiej
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
4. W sytuacji stresowej staram się przebywać z innymi ludźmi
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
5. W sytuacji stresowej oskarżam się o zwlekanie
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
6. W sytuacji stresowej robię to, co uważam za najlepsze
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
7. W sytuacji stresowej jestem skupiony(a) na swoich dolegliwościach fizycznych
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
8. W sytuacji stresowej winię siebie, że wpadłem(am) w taką sytuację
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
9. W sytuacji stresowej włóczę się po sklepach
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
10. Ustalam, co w danej sytuacji stresowej jest najważniejsze
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
11. W sytuacji stresowej staram się zasnąć
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
12. W sytuacji stresowej objadam się ulubioną potrawą
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
13. W sytuacji stresowej niepokoję się, że sobie nie poradzę
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
14. W sytuacji stresowej staję się bardzo napięty(a)
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
15. W sytuacji stresowej myślę o tym, jak rozwiązałem(am) podobne problemy w przeszłości
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
16. W sytuacji stresowej wmawiam sobie, że to w rzeczywistości nie dzieje się mnie
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
17. W sytuacji stresowej winię siebie, że zbyt się tym przejmuję
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
18. W sytuacji stresowej idę coś zjeść na mieście
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
19. W sytuacji stresowej staję się bardzo przygnębiony (a)
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
20. W sytuacji stresowej coś sobie kupuję
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
21. W sytuacji stresowej wyznaczam sobie kierunek działania i postępuję zgodnie z nim
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
22. W sytuacji stresowej obwiniam siebie za to, że nie wiem co zrobić
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
23. W sytuacji stresowej idę się zabawić
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
24. Staram się lepiej zrozumieć sytuację stresową
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
25. W sytuacji stresowej "zastygam w bezruchu" i nie wiem, co zrobić
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
26. W sytuacji stresowej podejmuję natychmiast właściwe działanie
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
27. Analizuję sytuację stresową i uczę się na własnych błędach
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
28. W sytuacji stresowej żałuję, że nie mogę zmienić tego co się stało, lub tego, co odczuwałem(am) w związku z tym
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
29. W sytuacji stresowej odwiedzam przyjaciela
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
30. W sytuacji stresowej martwię się, jak sobie z tym poradzę
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
31. W sytuacji stresowej spędzam czas z bliską osobą
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
32. W sytuacji stresowej wychodzę na spacer
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
33. W sytuacji stresowej wmawiam sobie, że to się nigdy więcej nie powtórzy
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
34. W sytuacji stresowej skupiam się na swoich ogólnych brakach
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
35. W sytuacji stresowej rozmawiam z kimś, kogo rady sobie cenię
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
36. W sytuacji stresowej analizuję problem zanim zacznę działać
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
37. W sytuacji stresowej dzwonię do kolegi lub koleżanki
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
38. W sytuacji stresowej wpadam w złość
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
39. W sytuacji stresowej zmieniam kolejność spraw do załatwienia
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
40. W sytuacji stresowej oglądam film
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
41. W sytuacji stresowej dążę do jej kontrolowania
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
42. W sytuacji stresowej podejmuję dodatkowy wysiłek, aby załatwić sprawę
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
43. W sytuacji stresowej podchodzę do problemu z różnych stron
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
44. W sytuacji stresowej "robię sobie wolne", by uciec od problemu
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
45. W sytuacji stresowej wyładowuję się na innych
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
46. Wykorzystuję sytuację stresową, aby udowodnić, że potrafię tego dokonać
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
47. W sytuacji stresowej staram się zorganizować sprawy, aby nad nią zapanować
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
48. W sytuacji stresowej oglądam telewizję
Nigdy
Bardzo rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
49. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
50. Wiek
51. Wykształcenie
52. Zawód
Dziękuję za wypełnienie ankiety :)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .