Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Atrakcyjność turystyczna powiatu wrocławskiego dla potrzeb turystyki rowerowej.

1. Jakie jest Pani/Pana miejsce zamieszkania
Na terenie powiatu wrocławskiego
Poza terenem powiatu wrocławskiego
2. W jakim celu głównie uprawia Pan/Pani turystykę rowerową?
W celach zdrowotnych
W celach poznawczych (poznanie okolicy, zwiedzanie atrakcji i walorów turystycznych)
Dla poprawienia samopoczucia
Dla obcowania z przyrodą
3. Jak często uprawia Pan/Pani turystykę rowerową na terenie powiatu wrocławskiego?
Rzadziej niż raz w roku
Raz w roku
Kilka razy w roku
Więcej niż kilka razy w roku
4. Jak długo uprawia Pan/Pani turystykę rowerową?
Poniżej 1 roku
1 – 5 lat
5 – 10 lat
Więcej niż 10 lat
5. Czy według Pani/Pana powiat wrocławski jest atrakcyjny turystycznie?
Tak
Nie
Nie mam zdania
6. Z jakiej informacji Pan/Pani najczęściej korzysta wybierając się na wycieczkę rowerową?
Z map turystycznych
Z informacji zamieszczonych w Internecie
Udając się do punktów Informacji Turystycznej
Z przewodników turystycznych
Sugeruję się oznakowaniem szlaków i ścieżek rowerowych
7. Czy według Pana/Pani powiat wrocławski jest dobrze przygotowany do turystyki rowerowej?
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Słabo
Źle
8. Jak ocenia Pan/Pani jakość ścieżek i tras rowerowych na terenie powiatu wrocławskiego?
Bardzo dobra
Dobra
Niezbyt dobra
Fatalna
9. Czy słyszała Pani/Pan o szlaku turystycznym Eurovelo 9 i Przewodniku Rowerowym „Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”?
Tak, o przewodniku
Tak, o szlaku Eurovelo 9
Tak, o obu
Nie
10. Czy poruszała się Pani/Pan po trasach wyznaczonych w przewodniku „Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą” lub szlakiem Eurovelo 9?
Tak
Nie
Nie słyszałam/em o nich
11. Które z atrakcji turystycznych są najbardziej Pani/Panu znane w powiecie wrocławskim? (możliwość wyboru kilku odpowiedzi).
ZOO we Wrocławiu
Góra Ślęża
Zalew Mietkowski (gmina Mietków)
Park Pokoju (Nadolice Wielkie)
Wieża Widokowa (Kotowice)
Panorama Racławicka (Wrocław)
Zalew w Jordanowie Śląskim
Kościół św. Michała Archanioła (Długołęka)
Katedra św. Jana Chrzciciela (Wrocław)
Adrenalina Park (Sokolniki)
12. Czy według Pani/Pana atrakcje turystyczne powiatu wrocławskiego są dobrze zadbane?
Tak
Nie
13. Czy stworzenie tematycznych szlaków rowerowych na terenie powiatu wrocławskiego (np. szlak walorów przyrodniczych, szlak zabytków architektury itp.) byłoby ciekawym pomysłem?
Tak
Nie
Nie mam zdania
14. Czy według Pana/Pani zagospodarowanie turystyczne (obiekty noclegowe, baza gastronomiczna) przy trasach i ścieżkach rowerowych w powiecie jest wystarczające?
Tak
Nie
15. Czy uważa Pan/ Pan, że powiat wrocławski rozwija się w zakresie przystosowania regionu do turystyki rowerowej?
Tak
Nie
Nie mam zdania
16. Proszę podać swój wiek.
17. Proszę podać płeć.
Kobieta
Mężczyzna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .