Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Aspekty komunikacji interpersonalnej w wojsku

Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza niniejszej ankiety, stanowiącej narzędzie badań na temat komunikacji interpersonalnej w miejscu Państwa służby. Ankieta ma charakter anonimowy, zawiera pytania jednokrotnego wyboru, a jej wyniki zostaną wykorzystane w pracy dyplomowej na temat: „Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w wojsku”. Proszę o zaznaczenie krzyżykiem wybranych odpowiedzi.
Z góry serdecznie dziękuję za udział w badaniu.
* 1. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 2. Wiek
do 25 lat
26-35 lat
36-45 lat
powyżej 46 lat
* 3. Wykształcenie
zawodowe
średnie
wyższe
* 4. Staż w służbie
od 1 roku do 5 lat
powyżej 5 lat
* 5. Zajmowane stanowisko
kierownicze
specjalistyczne
* 6. Mój kontakt z przełożonym
jest bardzo dobry zawsze mogę się do niego/niej zwrócić
jest średni - bywają tematy, na które "nie należy" rozmawiać
jest słaby - nie czuję zainteresowania z jego/jej strony
redukuję do niezbędnego minimum - przełożony/przełożona ogranicza się do wydawania poleceń
* 7. Swoje relacje z innymi żołnierzami pododdziału oceniam
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
nie wiem
* 8. Kiedy rozpoczynałem/łam służbę w wojsku w celu szybkiego zaadaptowania się w środowisku
przydzielono mi osobę wprowadzającą, która pomagała mnie poznać formalne i nieformalne zasady panujące w Jednostce Wojskowej
otrzymałem/łam podstawowe materiały do samodzielnego przestudiowania
nie byłem/łam wprowadzany/a - wszystko wiem z własnych obserwacji i doświadczeń
przełożony zadbał o wszystko co było mi potrzebne
* 9. W mojej pracy dominującą formą przekazu jest
bezpośrednia rozmowa
telefoniczny kontakt
wiadomość e-mail
meldunek
odprawa/briefing
instruktaż
luźna nieformalna rozmowa
* 10. W kontaktach w miejscu pracy preferuję jako formę przekazu
bezpośrednia rozmowa
telefoniczny kontakt
wiadomość e-mail
meldunek
odprawa/briefing
instruktaż
luźna nieformalna rozmowa
* 11. W mojej Jednostce Wojskowej dociera do żołnierzy więcej informacji
drogą formalną
drogą nieformalną
* 12. Komunikacja nieformalna jest dla mnie przede wszystkim
uzupełnieniem komunikacji formalnej
zasadniczym źródłem informacji
wprowadza zamieszanie w wykonywaniu obowiązków
sposobem na budowanie relacji ze współpracownikami
* 13. Kłopoty w prawidłowym porozumiewaniu się w moim miejscu służby wynikają z
różnic w stopniach wojskowych/hierarchii
różnic w stażu
spraw mających podłoże osobiste
nieumiejętności współżycia w społeczności
zazdrości
niezrozumienia przekazu
zazdrości
* 14. W mojej ocenie poziom komunikacji między żołnierzami jest zależny od płci
tak
nie
nie wiem
* 15. Uważam, że emocje mają wpływ na jakość kontaktów z innymi żołnierzami
tak
nie
nie wiem
* 16. By rozwiązać pojawiające się w relacjach z innymi żołnierzami pododdziału bariery komunikacyjne najczęściej stosuję
współpracę
kompromis
rywalizację
uleganie
unikanie
* 17. Obecny sposób komunikowania w wojsku
jest dobrze dostosowany do charakteru działalności i funkcjonuje bez zarzutów
nie jest zły, aczkolwiek są pewne niedociągnięcia
jest absolutnie niedopasowany do charakteru działalności i powoduje problemy
* 18. Uważam, że dobra komunikacja ma wpływ na zwiększenie jakości wykonywanych zadań
tak
nie
* 19. Poziom komunikacji w wojsku daje mi
wysoki poziom satysfakcji - dobra atmosfera pracy i jasne zasady postępowania
średni poziom satysfakcji - sporadycznie bywają sytuacje niejasne lub napięte
niski poziom satysfakcji - atmosfera zazwyczaj napięta, dużo niejasności i niedopowiedzeń


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .