Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena przydatności platformy ePUAP do realizacji usług elektroniczno - publicznych na przykładzie gminy Trzyciąż

* 1. Czy wie Pan(-i) co to jest platforma ePUAP?
Tak
Nie
* 2. Czy posiada Pan(-i) Profil Zaufany na platformie ePUAP?
Tak
Nie
* 3. Czy załatwiał(-a) Pan(-i) sprawę urzędową drogą elektroniczną ?
Tak
Nie
Nie pamiętam
* 4. Co skłoniłoby Pana(-ią) do załatwiania spraw urzędowych przez Internet? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
zapewnienie szybszego załatwienia sprawy
obniżenie kosztów załatwienia sprawy
możliwość całkowitego załatwienia sprawy (od początku do końca) bez konieczności wizyty w urzędzie
gwarancja odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przy przesyłaniu danych przez Internet
* 5. Czy wie Pan(-i) jakie usługi są dostępne na profilu gminy Trzyciąż na platformie ePUAP?
Tak
Nie
* 6. Jak ocenia Pan(i) usługi dostępne na profilu gminy Trzyciąż na platformie ePUAP?
bardzo źle
źle
nie mam zdania
dobrze
bardzo dobrze
* 7. Jakie bariery i utrudnienia napotkał(-a) Pan(-i), chcąc załatwić sprawę urzędową przez Internet?(można zaznaczyć wiele odpowiedzi)
niedostateczne informacje na stronie internetowej urzędu o sposobie załatwienia sprawy przez Internet
niepewność, że przesyłane dokumenty dotrą do urzędu
urząd nie umożliwiał załatwienia sprawy przez Internet
ostatecznie i tak w celu całkowitego załatwienia sprawy musiałem(-am) stawić się w urzędzie
obawa o bezpieczeństwo danych osobistych
konieczność rejestracji na stronie internetowej, posiadania konta lub podpisu elektronicznego
skomplikowane formularze do wypełnienia
nigdy nie próbowałem(-am) załatwić sprawy urzędowej przez Internet
* 8. Proszę zaznaczyć sprawy urzędowe, które chciałby/chciałaby Pan/i załatwiać przez Internet (można zaznaczyć wiele odpowiedzi):
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (imprezy masowe, zgromadzenia publiczne, sprawy obronne)
Budownictwo, architektura, urbanistyka
Dowody osobiste, meldunki, wybory
Działalność gospodarcza
Geodezja, kartografia
Gospodarka komunalna
Komunikacja, drogownictwo i transport
Kultura, sport, turystyka, oświata
Nieruchomości, lokale mieszkaniowe i użytkowe
Ochrona praw konsumentów
Ochrona środowiska
Podatki i opłaty
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo
Sprawy obywatelskie (dowody osobiste, meldunki, wybory)
Urodzenia, małżeństwa, zgony
Udostępnienie informacji publicznej
Zdrowie i sprawy społeczne (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zasiłki)
* 9. Czy uważa Pan/Pani, że platforma ePUPAP poprawiła jakość, czas i wygodę załatwianych spraw?
Tak
Nie
Nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .