Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ankieta

* 1. Administracja rządowa ma strukturę dwustopniową.W której skład wchodzą:
szczebel centralny (Rada Ministrów, premier i ministrowie) i wojewoda
Prezydent i szczebel centralny (Rada Ministrów, premier i ministrowie)
szczebel centralny (Rada Ministrów, premier i ministrowie) i senat
* 2. Przez kogo są powoływane naczelne organy administracji rządowej?
Prezydenta
Sejm
Wszystkie powyższe
* 3. Podstawowym kryterium klasyfikacji organów administracji rządowej jest:
sposób powoływania
miejsce w strukturze organizacyjnej administracji państwowej
terytorialny zasięg działania
wszystkie powyższe
* 4. Podziału administracji rządowej na naczelne organy administracji rządowej i centralne organy administracji rządowej może dokonać?
Konstytucja
Akty normatywne tj.ustawy i rozporządzenia
Wszystkie powyższe
* 5. Czy NACZELNE organy administracji rządowej wchodzą w skład Rady Ministrów?
Tak
NIe
* 6. Czy CENTRALNE organy administracji rządowej wchodzą w skład Rady Ministrów?
Tak
Nie
* 7. Jakie nazwy mogą nosić centralne organy administracji rządowej?
Urząd
Agencja
Komisja
Rada
Wszystkie powyższe
* 8. Czy Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad wszystkimi organami administracji rządowej?
Tak
Nie
* 9. Czy administrację rządową na terenie województwa wykonuje tylko wojewoda?
Tak
Nie
* 10. Które określenie organów naczelnych jest prawidłowe?
Naczelne organy administracji rządowej to organy administracji publicznej, które prezydent powołuje bezpośrednio lub po wcześniejszym wyborze przez Sejm.
Naczelne organy administracji państwowej to organy zwierzchnie w stosunku do pozostałych organów w strukturze administracji rządowej.
Naczelne organy administracji państwowej to organy powoływane przez prezydenta lub Sejm, których właściwość terytorialna obejmuje obszar całego państwa.
Naczelne organy administracji państwowej to organy zwierzchnie w stosunku do pozostałych organów w strukturze administracji rządowej, których właściwość terytorialna obejmuje obszar całego państwa.
Wszystkie powyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .