Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

mieszkancy napływowi

1. Kiedy przeprowadził/a się Pan/i do obecnej miejscowości? (Proszę podać rok)
2. Czy miał/a Pan/i jakikolwiek związek z miejscowością, w której Pan/i mieszka? (proszę wybrać właściwą odpowiedź
TAK (Proszę przejść do następnego pytania) NIE (Proszę przejść do pytania 4)
3. Proszę podać rodzaj związku łączącego Pana/ą z miejscowością, w której Pan/i mieszka
Rodzinny
Koleżeński
Turystyczny i wypoczynkowy
Zawodowy (miejsce pracy)
4. Proszę wymienić wcześniejsze miejscowości zamieszkania od urodzenia (w kolejności chronologicznej).
5. Jakie były główne powody wyprowadzenia się z Krakowa/poprzedniej miejscowości? (Proszę zaznaczyć do 3 odpowiedzi)
Drogie mieszkania/domy w Krakowie/ poprzedniej miejscowości.
Zanieczyszczenie powietrza, hałas, korki, tłok i brak wolnych przestrzeni,
Praca w nowym miejscu zamieszkania,
Nie lubię miejskiego stylu życia,
Większość życia spędziłem/am na wsi i po studiach/znalezieniu pracy w Krakowie, chciałem/am zamieszkać na wsi,
Powiększenie rodziny i potrzeba zakupu większego domu,
Przeprowadzka do małżonka/i, który/a pochodzi z tej miejscowości,
Odziedziczenie domu/mieszkania/ działki pod zabudowę w tej miejscowości,
Chęć polepszenia warunków życia,
6. Jakie były główne powody przeprowadzki do tej miejscowości? (Proszę zaznaczyć do 3 odpowiedzi)
Tanie działki,
Możliwość zakupu domu za tą samą cenę jak mieszkania w bloku,
Przeprowadzka do małżonka/i, który/a pochodzi z tej miejscowości,
Odziedziczenie domu/ mieszkania/ działki pod zabudowę w tej miejscowości,
Bezpieczeństwo i spokój,
Dużo zieleni/ ładne otoczenie/ wiejskie otoczenie,
Lepsze warunki do wychowywania dzieci,
Znalezienie pracy w tej miejscowości,
Dogodne położenie komunikacyjne względem Krakowa i szybki dojazd do miasta,
7. Czy w wciągu ostatnich kilku lat wyjeżdżał/a Pan/i lub ktoś z Pana/i najbliższej rodziny za granice? (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź):
TAK NIE (Proszę przejść do pytania 9)
8. Jaki był główny powód tego wyjazdu? (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź):

Praca sezonowa
Praca zarobkowa
Wyjazdy na stałe
Odwiedzenie rodziny, znajomych
Turystyczny
9. Czy w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwował/a Pan/i wyjazdy za granicę osób (nie z najbliższej rodziny) z miejscowości Pana/i obecnego zamieszkania?
TAK NIE (Proszę przejść do pytania 11)
10. Jeśli zaobserwował Pan/i wyjazdy osób (nie z najbliższej rodziny) za granicę to proszę podać Pana/i zdaniem główny powód ich wyjazdu (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź):
Praca sezonowa
Praca zarobkowa
Wyjazd na stałe
Odwiedzenie rodziny, znajomych
Turystyczny
11. Czy planuje Pan/i przeprowadzić się do innej miejscowości w ciągu najbliższych kilku lat?
TAK NIE (Proszę przejść do pytania 13)
12. Jaki jest główny powód tej przeprowadzki?
(Proszę zaznaczyć do 3 odpowiedzi)
Tanie mieszkania
Przeprowadzka do małżonka/i który/a pochodzi z tej miejscowości
Odziedziczenie domu/ mieszkania/ działki pod zabudowę w tej miejscowości
Bezpieczeństwo i spokój
Dużo zieleni/ ładne otoczenie/ wiejskie otoczenie
Lepsze warunki do wychowywania dzieci.,
Praca
Dogodne położenie komunikacyjne
Bliska odległość od Krakowa
Zbyt duży napływ nowych osób do miejscowości, w której obecnie mieszkam
Zbyt dużo nowych domów, rozwój budownictwa jednorodzinnego w miejscowości, w której mieszkam
Zakup większego domu/ większej działki
13. Czy posiada Pan/i dzieci?
TAK NIE
14. Czy planuje Pan/i powiększenie rodziny?
TAK (Proszę przejść do pytania 16) NIE
15. Dlaczego nie planuje Pan/i powiększenia rodziny? (Proszę zaznaczyć do 3 odpowiedzi)
Powody finansowe
Niechęć do reorganizacji życia zawodowego
Problemy zdrowotne
Obecna liczba jest dla mnie wystarczająca
Brak czasu na ich wychowanie
Niechęć do dodatkowych obowiązków
Brak odpowiedniej osoby do założenia rodziny
Ze względu na wiek
16. Ile samochodów osobowych posiada Pana/i gospodarstwo domowe?
17. Czy dojeżdża Pan/i do Krakowa do pracy?
TAK (Jakim środkiem transportu się Pan/i porusza?) NIE (Dlaczego? Proszę zaznaczyć do 3 odpowiedzi)
Samochód Pracuję w miejscowości, w której mieszkam
Komunikacja miejska Zajmuję się prowadzeniem domu/ gospodarstwa
Bus/ komunikacja prywatna Jestem bezrobotny/a
PKS Nie pracuję zawodowo
Kolej Pracuję w innej miejscowości
18. Jeśli posiada Pan/i dzieci w wieku szkolnym to czy uczęszczają one do żłobka/ przedszkola/ szkoły w Krakowie?
(Jeśli nie ma Pan/ i dzieci w wieku szkolnym to proszę przejść do pytania 21)
TAK NIE
19. Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedział/a Pan/i TAK to jaki jest powód posyłania dzieci do żłobka/ przedszkola/ szkoły zlokalizowanej w Krakowie? (Proszę zaznaczyć do 3 odpowiedzi):
Wyższy poziom nauki w krakowskich szkołach
Lepsze wyposażenie krakowskich szkół
Dowożę dzieci do szkoły przy okazji dojazdu do pracy
Nie chcę aby dzieci integrowały się z mieszkańcami wsi
Nie chciałem/am aby dzieci po przeprowadzce straciły kolegów
Nauka w Krakowie ułatwi im start w dorosłe życie
20. Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedział/a Pan/i NIE to jaki jest powód nie posyłania dzieci do żłobka/ przedszkola/ szkoły zlokalizowanej w Krakowie? (Proszę zaznaczyć do 3 odpowiedzi):
Nie myślałem/am nigdy o posyłaniu dzieci do szkoły do Krakowa
Jest za daleko do Krakowa
Nie widzę takiej potrzeby
Brak wystarczającej liczby połączeń komunikacyjnych z Krakowem
Dobre szkoły w okolicy
Zbyt małe dzieci, żeby same dojeżdżały do miasta
Późne kończenie pracy uniemożliwiające odebranie dzieci ze żłobka/ przedszkola/ szkoły
Babcia lub ktoś z rodziny opiekuje się dziećmi
Zatrudnienie opiekunki do dziecka
Prywatne lub publiczne przedszkole w okolicy
Nie posyłam dzieci do tego typu placówek
21. Gdzie korzysta Pan/i z następujących usług? (Proszę wpisać miejscowość lub „-„ gdy nie korzystają Państwo z danych rodzajów usług):
Kościół
Ośrodek zdrowia
Przychodnie specjalistyczne
Banki i instytucje finansowe
Agencje ubezpieczeniowe
Poczta
Obiekty handlowe (sklepy)
Obiekty i kluby sportowe
Zakład fryzjerski i salon kosmetyczny
Warsztaty naprawcze (np. mechanik)
22. Jakich inwestycji gminnych i prywatnych Pana/i zdaniem brakuje w najbliższym otoczeniu? (Proszę zaznaczyć do 3 odpowiedzi):
Infrastruktura komunalna (kanalizacja, wodociągi itp.) Infrastruktura drogowa
Ośrodki zdrowia i przychodnie specjalistyczne Żłobki/ przedszkola/ szkoły
Warsztaty naprawcze (mechanik, szewc itp.) Zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne
Obiekty sportowe Kina i instytucje kultury
Poczta Kościół
Sklepy i punkty handlowe
23. Proszę ocenić rozwój gminy, w której Pan/i mieszka, w poszczególnych aspektach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaznaczając odpowiednie pole w skali od 0 do 5. (0- bez zmian, 1- bardzo mały, 2- mały, 3- średni, 4- duży, 5- bardzo duży)
012345
Infrastruktura komunalna
Rozwój demograficzny (wzrost liczby ludności/ przeludnienie)
Dostępność komunikacyjna
Walory przyrodnicze/ środowiskowe
Wyposażenie w usługi
24. Rok urodzenia
25. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
26. Stan cywilny
Kawaler/ panna
Żonaty/ mężatka
Rozwiedziony/ rozwiedziona
W separacji
Wdowiec/ wdowa
27. Wykształcenie
Podstawowe i gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie techniczne
Średnie ogólnokształcące
Wyższe:(jakie?)
licencjackie
magisterskie
Inżynierskie
Podyplomowe
Stopień doktorski i wyżej
28. Miejsce zamieszkania
29. Miejsce urodzenia
30. Zawód wyuczony
31. Zawód wykonywany
32. Liczba osób w gospodarstwie domowym
33. Główne źródła utrzymania:
Stała praca zarobkowa
Dorywcza praca zarobkowa
Własna działalność gospodarcza
Praca za granicą
Emerytura/ renta
Nie pracuję zawodowo
34. Wielkość miesięcznych dochodów netto na gospodarstwo domowe w złotówkach:
do 2000
2001- 4000
4001- 6000
6001- 9000
9001- 12000
powyżej 12000


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance