Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Chemia Stężenia

* 1. Ile gramów NaCl potrzeba do sporządzenia 300g 5% roztworu?
25g 30g 46g 50g
* 2. Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji
30g 30% 25cm3 45%