Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Badanie ankietowe stanowi element projektu „Rola organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w polskiej polityce zagranicznej na obszarach objętych małym ruchem granicznym z obwodem kaliningradzkim” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”. Badanie jest w pełni anonimowe i uzyskane w nim informacje zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb projektu.

Część dla reprezentantów społeczności lokalnych i ekspertów

1. Jak ,ogólnie biorąc,ocenia Pan/Pani Mały Ruch Graniczny między województwami: pomorskim i warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim?
Pozytywne
Neutralne
Negatywne
Nie mam zdania
2. Czy w swojej miejscowości spotyka Pan/Pani Rosjan, którzy przebywają w Polsce w ramach Małego Ruchu Granicznego między województwem pomorskim i warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim?
Tak, często
Tak, rzadko
Nie
3. Czy był/a Pan/Pani w Obwodzie Kaliningradzkim korzystając z zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego?
Tak
Nie
4. Czy był/a Pan/Pani w Obwodzie Kaliningradzkim korzystając z zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego?
Tak
Nie
5. Czy dostrzega Pan/Pani polepszenie stosunków między Polakami a przyjeżdżającymi z Obwodu Kaliningradzkiego obywatelami rosyjskimi po 2011 roku?
Tak
Nie
Nie mam zdania
6. Czy Pana/Pani zdaniem mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego uważają ,że obwód ten:
Jest przede wszystkim integralną częścią Rosji
Jest częścią Rosji lecz także należy do Europy
Nie identyfikuje się ani z Rosją ani z Europą, jest odrębnym podmiotem o własnej specyfice
Nie mam zdania
7. Czy Pana/Pani zdaniem przeciętni mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego są najbliżsi pod względem kulturowym
Rosji
Polsce
Niemcom
Innym kręgom kulturowym
Łączą różne elementy kulturowe
Nie mam zdania
8. Czy Pana/Pani zdaniem warto rozszerzyć współpracę kulturową z Obwodem Kaliningradzkim?
Tak
Nie
Nie mam zdania
9. Czy powinno się rozszerzyć ofertę kulturowo-turystyczną dla obywateli Federacji Rosyjkiej przyjeżdżających z Obwodu Kaliningradzkiego?
Tak
Nie
Nie mam zdania
10. Jeśli tak, to w jaki sposób?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Bezpłatne materiały promocyjno-turystyczne po rosyjsku dostępne w punktach informacyjnych na przejściach granicznych z Obwodem Kaliningradzkim
Materiały/informacje w muzeach przetłumaczone na jeżyk rosyjski
"alternatywne spacery"/wycieczki turystyczne po miastach objętych Małym Ruchem Granicznym prowadzone w języku rosyjskim po polsku, częściowo dofinansowane przez miasto
11. Czy Pana/Pani zdaniem powinno się realizować więcej różnych przedsięwzięć społecznych i kulturalnych z Obwodem Kaliningradzkim?
Tak


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .