Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Współczesne tendencje w konserwacji-restauracji kodeksów zabytkowych - ankieta, próbna

Celem badań jest zdobycie wiedzy na temat współcześnie panujących tendencji w konserwacji-restauracji zabytkowych kodeksów. Orientacyjny czas wypełnienia niniejszej ankiety wynosi około 5-10 minut.
1. Miasto
2. Rodzaj instytucji, pod którą podlega pracownia
Archiwum
Biblioteka
Placówka naukowa
Placówka naukowo-dydaktyczna
Prywatna pracownia konserwatorska
3. Funkcja osoby wypełniającej ankietę
kierownik pracowni
konserwator-restaurator
introligator
osoba przyuczona do wykonywania konserwacji-restauracji
4. Jak długo funkcjonuje pracownia
do 1 roku
ponad rok
ponad 3 lata
powyżej 10 lat
powyżej 20 lat
5. Liczba zatrudnionych pracowników w instytucji (wpisz liczbę pracowników do poszczególnych kategorii, jeśli brak pracownika wpisz - 0)
liczba pracowników
dyplomowany konserwator-restaurator
introligator
osoba przyuczona do wykonywania konserwacji-restauracji
mikrobiolog
chemik/fizyk
6. Wykształcenie/ specjalizacja osoby wypełniającej ankietę.
średni czas trwania nauki
dyplomowany konserwator-restaurator papieru
dyplomowany konserwator-restaurator skóry
dyplomowany konserwator-restaurator papieru i skóry
dyplomowany konserwator-restaurator o innej specjalizacji
warsztaty
kursy
staż
samodzielna nauka (wiedza z podręczników, artykułów)
7. W jaki sposób ankietowana osoba aktualizuje swoją wiedzę z zakresu konserwacji-restauracji zabytkowych kodeksów?
kontakt z placówką naukowo-dydaktyczną
kursy, warsztaty, staże
samodzielna nauka (wiedza z podręczników, artykułów)
8. Czy każdy obiekt poddany konserwacji i/lub restauracji otrzymuje dokumentację konserwatorską?
taknie
dokumentacja opisowa
dokumentacja fotograficzna
inna forma dokumentacji
9. Czy pracownia jest wyposażona w sprzęt specjalistyczny?
Tradycyjny sprzęt tzn. podstawowe narzędzia warsztatu introligatorskiego
Wanny, brodziki
Stół niskociśnieniowy
Stół niskociśnieniowy (z profilowanym klinem, przeznaczony do konserwacji książki w bloku)
Maszyna do uzupełnień papieru
Mikroskop
pH-metr
10. Czy prace konserwatorskie i/lub restauratorskie wykonywane są:
w pracowni ankietowanej instytucji
prace zlecane są poza pracownią
11. Czy w instytucji są stosowane procedury decydujące o kolejności i zakresie prac konserwatorskich i/lub restauratorskich poszczególnych woluminów w zbiorze?
nie dotyczy
nie
procedury bazują na ocenie stanu zachowania zbioru
procedury bazują na ocenie wartości woluminów
procedury bazują na ocenie stanu zachowania i wartości zbioru
konserwacji i/lub restauracji poddawany jest obiekt wytypowany do ekspozycji
12. Czy w instytucji stosowane są metody konserwacji masowej?
odkwaszanie
laminacja
digitalizacja
pakowanie próżniowe
dezynfekcja
dezynsekcja
nie dotyczy
13. Czy pracownia współpracuje z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, innymi pracowniami, instytucjami międzynarodowymi?
nie
współpraca interdyscyplinarna (z naukowcami innych dziedzin nauki)
współpraca z innymi pracowniami konserwacji
współpraca międzynarodowa


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .