Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kwestionariusz osobowy kopia

1. Dane identyfikacyjne
Data i miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Numer ewidencyjny (PESEL)
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2. Stan rodzinny
Imię współmałżonka
Imię dziecka 1
Data ur. dziecka 1
Imię dziecka 2
Data ur. dziecka 2
3. Powszechny obowiązek obrony
stosunek do powszechnego obowiązku obrony
stopień wojskowy
numer specjalności wojskowej
przynależność ewidencyjna do WKU
numer książeczki wojskowej
przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP
4. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię, nazwisko, adres, telefon)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance