Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Coachrepublic1

1. Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi w poniższych stwierdzeniach.
TAKNIE
1. Przez moją pracę czuję się emocjonalnie wyczerpany
2. Na koniec dnia pracy czuję się zużyty
3. Wstając rano, czuję się już zmęczony, kiedy widzę przed sobą nowy dzień pracy
4. Bardzo mnie wyczerpuje całodzienna praca z ludźmi
5. Przez moją pracę czuję się wypalony
6. Przez moją pracę czuję się sfrustrowany
7. Mam wrażenie, że zbyt ciężko pracuję
8. Za bardzo mnie stresuje praca w bezpośrednim kontakcie z ludźmi
9. Mam wrażenie, że osiągnąłem granicę mojej mądrości
10. Mam wrażenie, że traktuję niektórych klientów, jakby byli przedmiotami
11. Stałem się obojętny wobec ludzi, odkąd wykonuję tę pracę
12. Obawiam się, że moja praca czyni mnie mniej współczującym
13. W rzeczywistości nie interesuje mnie, co się stanie z niektórymi klientami
14. Mam wrażenie, że niektórzy klienci i ich krewni sądzą, iż to ja ponoszę odpowiedzialność za ich problemy
15. Łatwo mogę zrozumieć, co moi klienci myślą na określone tematy
16. Udaje mi się skutecznie rozwiązywać problemy moich klientów
17. Mam wrażenie, że poprzez moja pracę pozytywnie wpływam na życie
18. Czuję w sobie duże pokłady energii
19. Z łatwością przychodzi mi wytworzenie luźnej atmosfery
TAKNIE
20. Czuję się ożywiony, kiedy ściśle współpracuję z moimi klientami
21. W mojej pracy osiągnąłem wiele znaczących celów
22. W mojej pracy traktuję problemy emocjonalne bardzo spokojnie
2. Niektóre osoby twierdzą, że wysokość wynagrodzenia za pracę jest nieistotna- pracują nie dla pieniędzy. Czy może Pan (Pani) to samo powiedzieć o sobie?
tak- najważniejsza jest satysfakcja z pracy
raczej tak- wysokość zarobków jest mniej istotna niż ogólne zadowolenie z pracy
nie mam na ten temat określonego zdania
raczej nie- wysokość wynagrodzenia nie jest mi obojętna
nie- uważam, że praca powinna być odpowiednio wynagradzana
3. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź dot. Pani/Pana wynagrodzenia:
jestem przekonany(a), że moje wynagrodzenie nie jest adekwatne do wykonywanej przeze mnie pracy (jest zbyt niskie)
uważam, że moje wynagrodzenie za pracę jest adekwatne do rodzaju pracy, jaką wykonuję
myślę, że jestem wynagradzany za pracę wysoko


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance