Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

KLIMAT SPOŁECZNY W MOJEJ SZKOLE Ankieta dla nauczycieli

Celem tej ankiety jest zebranie opinii nauczycieli na temat klimatu społecznego w naszej szkole. Opinie te mogą pomóc w doskonaleniu szkoły, w poprawie jakości jej pracy i samopoczucia pracowników i uczniów. Ankieta jest anonimowa. Bardzo zależy nam na szczerych odpowiedziach.
Poniżej znajduje się lista zdań. Prosimy o uważne przeczytanie każdego z nich, zastanowienie się, w jakim stopniu Pan/Pani zgadza się z nim:
5= zdecydowanie tak (ocena najwyższa)
4= raczej tak
3= trudno powiedzieć (nie jestem pewny/-a)
2= raczej nie
1= zdecydowanie nie (ocena najniższa)
* 1. Cieszę się, że pracuję w tej szkole
5
4
3
2
1
* 2. Chętnie idę do pracy w szkole
5
4
3
2
1
* 3. Lubię prowadzić lekcje w szkole
5
4
3
2
1
* 4. Mam poczucie, że uczniowie dużo nauczyli się na moich lekcjach
5
4
3
2
1
* 5. Czuję się doceniany/-a w szkole
5
4
3
2
1
* 6. Dyrekcja szkoły pyta nauczycieli o opinie w sprawach dotyczących życia i pracy szkoły.
5
4
3
2
1
* 7. Moje zdanie na temat życia i pracy szkoły jest brane pod uwagę
5
4
3
2
1
* 8. Dyrekcja jest otwarta na propozycje i pomysły nauczycieli
5
4
3
2
1
* 9. Dyrekcja szkoły interesuje się mną jako człowiekiem
5
4
3
2
1
* 10. Dyrekcja szkoły jest życzliwa wobec nauczycieli
5
4
3
2
1
* 11. Dyrekcja udziela nauczycielom konstruktywnych informacji zwrotnych dotyczących ich pracy
5
4
3
2
1
* 12. Dyrekcja udziela pomocy nauczycielom, gdy jej potrzebują
5
4
3
2
1
* 13. Nauczyciele traktują uczniów dobrze i sprawiedliwie
5
4
3
2
1
* 14. Nauczyciele są dla uczniów życzliwi
5
4
3
2
1
* 15. Nauczyciele starają się, aby uczniowie dobrze myśleli o sobie (mieli poczucie własnej wartości)
5
4
3
2
1
* 16. Nauczyciele udzielają uczniom dodatkowej pomocy w nauce, gdy ci jej potrzebują
5
4
3
2
1
* 17. Nauczyciele pomagają uczniom, którzy mają jakieś kłopoty lub są zestresowani
5
4
3
2
1
* 18. Większość moich uczniów jest zainteresowana nauką
5
4
3
2
1
* 19. Większość moich uczniów przykłada się do nauki
5
4
3
2
1
* 20. Na moich lekcjach uczniowie zachowują się właściwie (nie przeszkadzają w ich prowadzeniu) i można pracować
5
4
3
2
1
* 21. Większość uczniów przestrzega ustalonych reguł pracy na lekcjach
5
4
3
2
1
* 22. Relacje między nauczycielami są dobre
5
4
3
2
1
* 23. Nauczyciele chętnie współpracują ze sobą
5
4
3
2
1
* 24. Nauczyciele chętnie uczestniczą we wspólnych spotkaniach, imprezach, wyjazdach
5
4
3
2
1
* 25. Mam zaufanie do większości nauczycieli w mojej szkole
5
4
3
2
1
* 26. Czuję się akceptowany przez innych nauczycieli
5
4
3
2
1
* 27. Mogę otrzymać pomoc od innych nauczycieli, gdy jej potrzebuję
5
4
3
2
1
Zdania 28-32 dotyczę tylko wychowawców klas, jeśli nie jest Pan/Pani wychowawcę, proszę przejść do zadania 33
28. Rodzice uczniów z klasy, której jestem wychowawcą, aktywnie uczestniczą w życiu i pracy klasy lub szkoły
5
4
3
2
1
29. Rodzice uczniów z klasy, której jestem wychowawcą, chętnie przychodzą do szkoły w sprawach swoich dzieci
5
4
3
2
1
30. Rodzice uczniów z klasy, której jestem wychowawcą, często pomagają w organizacji różnych prac i imprez w szkole
5
4
3
2
1
31. Rodzice uczniów z klasy, której jestem wychowawcą, mają pomysły dotyczące życia i pracy klasy lub szkoły
5
4
3
2
1
32. Rodzice uczniów z klasy, której jestem wychowawcą, są otwarci na propozycje nauczycieli i dyrekcji
5
4
3
2
1
* 33. Mam zbyt dużo pracy związanej ze szkołą
5
4
3
2
1
* 34. Praca w szkole jest trudna
5
4
3
2
1
* 35. Praca w szkole jest męcząca
5
4
3
2
1
* 36. W szkole często czuję się zestresowany/-a
5
4
3
2
1
* 37. Uczniowie często biją się ze sobą, popychają, szturchają
5
4
3
2
1
* 38. Uczniowie często przezywają się złośliwie, robią sobie przykre żarty i ośmieszają się nawzajem
5
4
3
2
1
* 39. Niektórzy uczniowie są pozostawieni na uboczu różnych spraw i zupełnie lekceważeni przez innych
5
4
3
2
1
* 40. Uczniowie często powodują zniszczenia, np. ścian, sprzętu, pomocy naukowych, okien, itd.
5
4
3
2
1
41. Dodatkowe uwagi na temat klimatu społecznego w Pana/Pani szkole
Moje uwagi


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .