Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta Demograficzna WUM

Witamy! Jesteśmy studentkami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przeprowadzamy ogólne badanie demograficzno społeczne wśród osób z Warszawy. Ankieta jest anonimowa oraz ma charakter naukowy.
* 1. Płeć:
tak nie
* 2. Wykształcenie:
podstawowe
średnie
niepełne wyższe
wyższe
inne
* 3. Czy posiadasz drugie imię?
tak
nie
* 4. Czy jest to popularne imię?
tak
nie
* 5. Podaj swoje drugie imię
Ankieta jest w pełni anonimowa, to pytanie jest potrzebne tylko do celów naukowych.
* 6. Proszę wybrać kategorię wiekową
poniżej 18
18 - 20
21 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
powyżej 59
* 7. Która z poniższych kategorii najlepiej określa Pana/Pani stan zatrudnienia?
Zatrudniony/a, pracuję 1 - 39 godziny tygodniowo
Zatrudniony/a, pracuję 40 lub więcej godzin tygodniowo
Bezrobotny, szukam pracy
Bezrobotny, nie szukam pracy
Emeryta/ka
Niepełnosprawny/a, niezdolny/a do pracy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .