Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bezpieczeństwo na obiekcie sportowym PGE ARENA Gdańsk

* 1. Płeć
mężczyzna
Kobieta
* 2. Wiek
do 20 lat
21-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
powyżej 60 lat
* 3. Ile razy byłeś/byłaś na meczu lub na innej imprezie odbywającej się na PGE ARENA Gdańsk?
1-5
6-10
11-15
16 i więcej
* 4. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 5. Jak oceniasz poziom bezpieczeństwa na PGE ARENIE Gdańsk?
1 Źle2 Słabo3 Przeciętnie4 Dobrze5 Bardzo Dobrze
poziom bezpieczeństwa
* 6. Czy czułeś/czułaś się bezpiecznie podczas imprezy masowej na PGE ARENIE Gdańsk?
Tak, czułem/czułam się bezpiecznie
Nie czułem/czułam się bezpiecznie
Nie zastanawiałem/łam się nad tym
* 7. Czy kiedykolwiek na stadionie bądź jego okolicach spotkałeś/spotkałaś się z aktami chuligaństwa?
Tak
Nie
* 8. Czy kiedykolwiek sam/sama padłaś ofiarą aktu chuligaństwa spowodowanego przez kibiców lub innych uczestników imprezy masowej?
Tak
Nie
* 9. Jakie znaczenie ma dla ciebie poczucie bezpieczeństwa na podjęcie decyzji o uczestnictwie w imprezie masowej?
Duże
Przeciętne
Niewielkie
Żadene
* 10. Gdzie i kiedy Twoim zdaniem najczęściej dochodzi do zachowań chuligańskich podczas imprez masowych?
Przed imprezą masową
W trakcie imprezy masowej
Po imprezie masowej
* 11. Czy używanie środków pirotechnicznych do opraw meczowych obniża lub zagraża bezpieczeństwu na stadionie?
Ma duży wpływ, nie czuje się bezpiecznie gdy środki pirotechniczne są używane
Ma niewielki wpływ na bezpieczeństwo
Nie zastanawiałem/zastanawiałam się nad tym.
Nie ma wpływu i w żaden sposób nie obniża poziomu bezpieczeństwa, nie przeszkadza mi to
* 12. Czy zabrałbyś/zabrałabyś na stadion swoje dziecko lub kogoś z rodziny albo znajomych?
Tak, oczywiście
Raczej tak
Raczej nie
Nie, uważam że poziom bezpieczeństwa na stadionie jest zbyt niski
* 13. Co według Ciebie jest największym zagrożeniem podczas imprezy masowej?
Akty wandalizmu i chuligaństwa
Używanie środków pirotechnicznych
Ludzie pod wpływem środków odurzające
Możliwość wystąpienia jakiegoś wypadku (zawalenie się konstrukcji, powstanie pożaru itp)
Sytuacje szczególne(atak terrorystyczny, informacja o podłożeniu bomby)
* 14. Czy Twoim zdaniem łatwo wnieść na stadion PGE ARENA Gdańsk niebezpiecznie narzędzia?(1-Bardzo łatwo, 2-łatwo, 3-trudno powiedzieć, 4-ciężko, 5-bardzo ciężko)
12345
Jak według ciebie trudno wnieść niebezpiecznie narzędzia
* 15. Jak oceniasz prewencje przed wnoszeniem na stadion niebezpiecznych narzędzi, alkoholu lub srdoków odurzających?
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
* 16. Czy według Ciebie techniczne zabezpieczenie w postaci monitoringu stosowanego na obiekcie PGE ARENA Gdańsk ma wpływ na bezpieczeństwo?
Bardzo duże
Duże
Przeciętne
Niewielkie
Żadne
* 17. Jak oceniasz funkcjonowanie elektronicznego systemu kontroli dostępu (kołowroty) stosowane na PGE ARENA Gdańsk?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
* 18. Jak oceniasz pracę służb porządkowych i informacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas imprez masowych?
Ich reakcja i działania wskazywały na doskonałe przeszkolenie i kwalifikacje
Ich reakcje były dostateczne do zaistniałych warunków
Reagowali w sposób nieprawidłowy
Sprawiali wrażenie osób nieprzeszkolonych, nie potrafili zapanować nad sytuacją
* 19. Jak oceniasz ilość służb informacyjnych i porządkowych podczas zabezpieczania imprez masowych?
Jest ich zdecydowanie za dużo
Jest ich odpowiednia ilość
Jest ich zdecydowanie za mało
* 20. Czy według ciebie ilość policji podczas zabezpieczania imprez masowych na PGE ARENA Gdańsk jest wystarczająca?
Policji jest nawet za dużo
Odpowiednie siły policji zabezpieczają imprezę masową
Policji jest za mało
* 21. Czy według Ciebie poziom współpracy między policją, a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo(służby porządkowe i informacyjne) jest na wysokim poziomie?
Tak, jest na wysokim poziomie
Nie mam zdania
Jest na niskim poziomie
* 22. Czy według ciebie wydawanie zakazów klubowych lub sądowy zakaz wstępu na imprezę masową jest skutecznym środkiem walki z wybrykami chuligaństwa i ma realny wpływ na bezpieczeństwo podczas imprez masowych?
Jest skuteczny i ma wpływ na poziom bezpieczeństwa i takie metody powinny być stosowane częściej
Wpływa w niewielkim stopniu na bezpieczeństwo
Nie mam zdania
Nie jest skuteczny i w ogóle nie ma znaczenia na poziom bezpieczeństwa


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .