Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena programu rehabilitacji w chorobie zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
18-25 lat
35-45 lat
45-60 lat
25-35 lat
3. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto
4. Wykształcenie
Zawodowe
Podstawowe
Średnie
Wyższe
5. Jaki rodzaj pracy Pan/i wykonuje?
Inna (jaka?) ……………………………………..
Fizyczna (jaka?) ……………………………………
6. Jaki jest Pana/i wymiar godzinowy dzienny pracy ?

inny …………………………….
8h dziennie
12 i 12+ dziennie
5-6 h dziennie
7. . Czy uprawia Pan/i sport?
Tak (jaki?) ....................
Nie
8. Ile razy w tygodniu ?
Dwa lub trzy
Raz
Trzy lub więcej
Ani razu
9. Ile godzin tygodniowo przeznacza Pan/i na aktywność fizyczną?
Godzinę
Zero
Dwie lub trzy
Trzy lub więcej
10. Kiedy zaczęły się Pana/i dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego?
Mięsiąc temu
Pół roku temu
Rok lub dłużej
Dwa miesiące temu
11. Jakie badania diagnostyczne zostały u Pana/i przeprowadzone?
Badanie przedmiotowe przez lekarza
Rezonans magnetyczny
RTG
12. Jak Pan/i ocenia dolegliwości bólowe?
Ból stały
Silny, przemijający
Umiarkowany o przemijającym natężeniu
Umiarkowany, o stałym natężeniu
13. Kiedy pojawia się ból? (dozwolone więcej niż jedna odpowiedź)
Bóle nocne/poranne
Ból podczas długiego siedzenia/stania
Ból podczas niekontrolowanych ruchów
Ból podczas podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej
14. Czy korzystał/a Pan/i z rehabilitacji?
Nie
Tak
15. Kiedy ostatni raz korzystał/a Pan/i z rehabilitacji?
Rok lub dłużej
3-6 miesięcy temu
Miesiąc temu
Nigdy nie korzystałem/am
16. Jakie były efekty rehabilitacji ?
Bez zmian
Znaczna redukcja bólu
Znaczna redukcja bólu, na krótki okres
Niewielka redukcja bólu
17. Ile razy Pan/i korzystał/a z rehabilitacji?
Raz
Dwa
Trzy lub więcej
18. Uczestniczył/a Pan/i w turnusach w ośrodkach leczniczo opiekuńczych?
Tak (ile razy?) ....................
Nie
19. Jak ocenia Pan/Pani swój obecny stan zdrowia po 3 tygodniowej rehabilitacji w ośrodku ? (więcej niż jedna odpowiedź)
Bez zmian
Znaczna redukcja bólu, poprawa siły mięśniowej
Redukcja bóli nocnych
Poprawa sprawności fizycznej
20. Czy choroba zwyrodnieniowa u Pana/i dotyczy innych stawów?
Tak (jakich?) ...................
Nie
21. Czy zmaga się Pan/i z innymi chorobami?
Tak (jakimi?) ....................
Nie
22. Czy był/a Pan/i poddany/a zabiegom operacyjnym?
Tak (jakie?) ....................
Nie
23. Czy w Pana/i rodzinie została zdiagnozowana choroba zwyrodnieniowa stawów?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .