Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Koń

1. Jakie UM wrodzone powinien mieć koń? Czy ma być czystej krwi?
Napisz odpowiedź
2. Jaka rasa?
Arab
Anglik
3. Jak się z tobą skontaktować?
4. Co najbardziej się liczy u źrebaka? (Twoim zdaniem)
Wybierz max. 3 odpowiedzi
UM wrodzone
PG
Dobre pochodzenie
Gwiazdki doskonałości
Inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .