Kontakt
Ukończono 0%

Czynniki lokalizacji handlu specjalistycznego w Mikołowie

* 1. Które z poniższych czynników stanowią dla Pana/Pani główne powody robienia zakupów
w Mikołowie? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Mieszkam tutaj
Pracuję/uczę się tutaj
Atrakcyjność oferty sklepów detalicznych
Mało atrakcyjna oferta w moim miejscu zamieszkania
Konieczność spełnienia specyficznych potrzeb, możliwych do zrealizowania w Mikołowie
Możliwość realizacji kilku potrzeb w jednym miejscu
Zbieg okoliczności
Inne
* 2. Proszę ocenić ofertę sklepów detalicznych w Mikołowie w skali od 1 do 5 ("1" oznacza "bardzo źle", a "5" "bardzo dobrze"):
12345
Atrakcyjna
Różnorodna
Komplementarna
Substytucyjna
Unikatowa
Standardowa
* 3. Czy wg Pana/Pani lokalizacja sklepu jest ważna? (jeżeli NIE, proszę przejść do pytania nr 5)
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance