Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ zainteresowań zawodowych na satysfakcje z wykonywanej pracy. kopia

Wskaż, które z wymienionych zainteresowań zawodowych powinien, twoim zdaniem posiadać manager, aby dobrze wykonywał swoja pracę. Wybierz jedynie 4 zainteresowania w odpowiedniej wg. ciebie skali (wysokie lub niskie).
1. Zainteresowania artystyczne: duża wyobraźnia, oryginalność w podejmowaniu działań.
Twórczość i ekspresyjność artystyczna, ale również poczucie wrażliwości estetycznej.
Wysokie Niskie
2. Zainteresowania badawcze: naukowe.
Otwartość poznawcza, ciekawość oraz trafność stawianych pytań i odpowiedzi.
Wysokie Niskie
3. Zainteresowania handlowe: zdolności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów handlowych oraz prezentowaniu produktów, usług i ofert.
Nastawienie na dokonanie transakcji i uzyskanie korzyści finansowych.
Wysokie Niskie
4. Zainteresowania komunikacyjne: sprawne i precyzyjne porozumiewanie się z ludźmi.
Wysokie Niskie
5. Zainteresowania konwencjonalne: skłonności konformistyczne, identyfikowanie wartości obowiązujących w otaczającej kulturze. Sumienność i rzetelność w pracy.
Wysokie Niskie
6. Zainteresowania mechaniczne: techniczne.
Preferowanie czynności manualnych.
Wysokie Niskie
7. Zainteresowania opiekuńcze: troskliwość w stosunku do innych.
Duża dojrzałość emocjonalna i odpowiedzialność społeczna.
Wysokie Niskie
8. Zainteresowania perswazyjne: skuteczne przekonywanie innych oraz zdobywanie akceptacji swoich twierdzeń i decyzji.
Wysokie Niskie
9. Zainteresowania przedsiębiorcze: gotowość i zdolność w podejmowaniu i rozwiązywaniu w sposób twórczy i oryginalny, nowych problemów.
Wykorzystywanie szans i okazji oraz przystosowywanie się do zmiennych warunków- elastyczność.
Wysokie Niskie
10. Zdolności realistyczne: praktyczne myślenie.
Konkretność (rzeczowość) oraz skłonność do sytuacji dobrze określonych.
Wysokie Niskie
11. Zainteresowania społeczne: nawiązywanie kontaktu i utrzymywanie poprwnych relacji z innymi.
Wykorzystywanie umiejętności interpersonalnych w trudnych sytuacjach, konfliktach.
Wysokie Niskie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .