Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Oceanienie tradycjne- uczniowie

* 1. Czy na początku roku nauczyciel poinformował Cię o kryteriach oceniania?
Tak Nie
2. Czy nauczyciel ocenia zgodnie z tym co przedstawił na początku roku?
Tak
Nie
* 3. Czy kryteria oceniania były zrozumiałe?
Tak
Częściowo tak
Nie, ale zapytałem/łam
Nie i nie pytałem/łam
* 4. Co podlega ocenie?
Odpytywanie przez nauczyciela podczas lekcji
Praca domowa
Sprawdziany
Kartkówki
Dyktanda
Praca podczas lekcji
Inne
* 5. Czy uważasz, że otrzymujesz sprawiedliwe oceny? Dlaczego?
Tak
Nie
* 6. Czy nauczyciel informuje Cię o stawianych ocenach?
Tak
Nie
* 7. Czy nauczyciel pozwala obejrzeć sprawdzone sprawdziany lub inne prace, których nie możesz zabrać do domu?
Tak
Nie
* 8. Czy stawiając ocenę nauczyciel uzasadnia dlaczego dostałeś taką ocenę?
Tak, przy ocenie jest krótki komentarz
Nie
Nie wiem
9. Na ile otrzymanie dobrej oceny (ocena dobra, bardzo dobra, celująca) motywuje Cię do dalszej nauki?
Bardzo mnie motywuje
Motywuje
Nie ma wpływu na moją motywacje
W ogóle mnie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .