Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie wpływu zainteresowań zawodowych na odczuwanie satysfakcji w pracy

Kwestionariusz zawiera stwierdzenia, które dotyczą cech, zachowań i zainteresowań. Poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie w poniższej skali oceny, proszę wskazać w jakim stopniu są one prawdziwe w stosunku do Pana/Pani.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
Na końcu ankiety proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, dotyczących Pani/Pana stanowiska (anonimowych).
Dziękujemy!

1. Wiem, kiedy ludzie potrzebują, żeby ich wysłuchać.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
2. Wykorzystuję pojawiające się okazje.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
3. W rozmowie z innymi zawsze mam coś do powiedzenia.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
4. Z łatwością potrafię zaprezentować produkt do sprzedania.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
5. Ważna jest dla mnie możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w pracy.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
6. Potrafię polecić innym używany przez siebie produkt.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
7. Potrafię z każdym się dogadać.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
8. Lubie czuć, że mam na wpływ na wielu ludzi.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
9. Moi znajomi na ogół mnie słuchają.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
10. Sprawiło, by mi przyjemność prowadzeni własnej firmy.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
11. Traktuję wiele rzeczy w kategoriach korzyści i strat.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
12. Jestem dumny, gdy ludzie idą za moim przykładem.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
13. Inni rzadko zwracają mi uwagę na błędy językowe.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
14. Kiedy o czymś mówię, to zawsze jestem dobrze rozumiany.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
15. Lubię forsować swoje pomysły wśród osób niezdecydowanych.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
16. Odczuwam satysfakcję, gdy uda mi się przekonać nawet szefa.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
17. Często mam poczucie, że lepiej wytłumaczyłbym zadanie niż mój szef.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
18. Potrafię przekonać urzędnika, żeby przychylnie potraktował moja sprawę.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
19. Dobrze czuję się w roli sprzedającego.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
20. Umiem przeliczać wszystko na pieniądze.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
21. Chętnie podejmuję się wykonania zadań, za które sam ponoszę całą odpowiedzialność.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
22. Myślę, ze dobrze radziłbym sobie prowadząc własną firmę.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
23. Umiem samodzielnie wyjść z problemów finansowych.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
24. Podpisując umowę (np. kupna-sprzedaży) odczuwam satysfakcję.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
25. Mam bogate słownictwo.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
26. Lubie doradzać innym osobom przy zakupach.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
27. Ważne, aby w moim miejscu pracy można było samodzielnie pracować.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
28. Nigdy nie chciałem zostać sprzedawcą.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
29. Łatwo mi kogoś pochwalić.
1. Zdecydowanie się nie zgadzam.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
30. Zajmowane przez ciebie stanowisko?
31. Staż pracy?
32. Twoje wykształcenie.
33. Miejsce pracy?
34. Twoja satysfakcja z wykonywanej pracy.....jest?
1. Zdecydowanie niska.
2. Raczej niska.
3. Trudno ocenić.
4. Raczej wysoka.
5. Zdecydowanie wysoka.
35. Co nie sprzyja odczuwaniu przez ciebie satysfakcji w pracy?
1. Przełożony.
2. Współpracownicy.
3. Miejsce pracy.
4. Zajmowane stanowisko.
5. Kwestie finansowe.
36. Odczuwam zadowolenie z wyboru pracy z powodu:
1. Przełożonego.
2. Współpracowników.
3. Miejsca pracy.
4. Zajmowanego stanowiska.
5. Kwestii finansowych.
37. Odczuwam niezadowolenie z wyboru pracy z powodu:
1. Przełożonego.
2. Współpracowników.
3. Miejsca pracy.
4. Zajmowanego stanowiska.
5. Kwestii finansowych.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .