Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zajęcia pozalekcyjne

1. Na które z niżej wymienionych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne chciałbyś/chciałabyś uczęszczać w przyszłym roku szkolnym (2014/2015)?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi lub dopisać własne propozycje zajęć.

matematyki
języka polskiego
chemii
historii i wiedzy o społeczeństwie
informatyki
biologii
geografii
fizyki
języka angielskiego
języka niemieckiego
języka hiszpańskiego
2. Na które z niżej wymienionych zajęć z uczniem zdolnym chciałbyś/chciałabyś uczęszczać w przyszłym roku szkolnym (2014/2015)?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi lub dopisać własne propozycje zajęć.


matematyki
języka polskiego
chemii
historii i wiedzy o społeczeństwie
informatyki
biologii
geografii
fizyki
języka angielskiego
języka niemieckiego
języka hiszpańskiego
3. Na które z niżej wypisanych zajęć chciałbyś/chciałabyś uczęszczać w przyszłym roku szkolnym (2014/2015)?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi lub dopisać własne propozycje zajęć.


katecheza kerygmatyczna
krąg biblijny, rozmowy duchowe
zajęcia z religioznawstwa
zajęcia ruchowe - walka z otyłością
zajęcia recytatorskie
zajęcia muzyczne
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (uczniowie z dysleksją)
DSD-zajęcia z języka niemieckiego
zajęcia sportowo-rekreacyjne
nordic walking – zajęcia sportowe
zajęcia sportowo-rekreacyjne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance