Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie sensoryczne soków owocowych i owocowo- warzywnych

* 1. Wagi poszczególnych wyróżników jakościowych
012345
Barwa
Zapach
Smak
Posmak
* 2. Barwa
123456789
Próbka 1
Próbka 2
Próbka 3
Próbka 4
* 3. Zapach
123456789
Próbka 1
Próbka 2
Próbka 3
Próbka 4
* 4. Smak
123456789
Próbka 1
Próbka 2
Próbka 3
Próbka 4
* 5. Posmak
123456789
Próbka 1
Próbka 2
Próbka 3
Próbka 4
* 6. Próbka nr 1
1234567
Barwa soku
Zapach soku
Stopień słodkości soku
Stopień kwaśności soku
* 7. Ogólna ocena produktu
12345
-
* 8. Czy wyczuwa Pan/i obce zapachy?
nie
* 9. Czy wyczuwa Pan/i obecność obcych smaków?
nie
10. Posmak.
Uwagi:
* 11. Próbka nr 2
1234567
Barwa soku
Zapach soku
Stopień słodkości soku
Stopień kwaśności soku
* 12. Ogólna ocena produktu
12345
-
* 13. Czy wyczuwa Pan/i obce zapachy?
nie
* 14. Czy wyczuwa Pan/i obecność obcych smaków?
nie
15. Posmak.
Uwagi:
* 16. Próbka nr 3
1234567
Barwa soku
Zapach soku
Stopień słodkości soku
Stopień kwaśności soku
* 17. Ogólna ocena produktu
12345
-
* 18. Czy wyczuwa Pan/i obce zapachy?
nie
* 19. Czy wyczuwa Pan/i obecność obcych smaków?
nie
20. Posmak.
Uwagi:
* 21. Próbka nr 4
1234567
Barwa soku
Zapach soku
Stopień słodkości soku
Stopień kwaśności soku
* 22. Ogólna ocena produktu
12345
-
* 23. Czy wyczuwa Pan/i obce zapachy?
nie
* 24. Czy wyczuwa Pan/i obecność obcych smaków?
nie
25. Posmak.
Uwagi:
* 26. Proszę o podanie sytuacji w jakich piłby/piłaby Pan/i powyżej oceniane soki owocowe?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .