Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

nieletni

1. Stosunek nieletnich do nadzoru kuratorskiego
Zdecydowanie pozytywny
Pozytywny
Negatywny
Zdecydowanie negatywny
2. Uczucia towarzyszące nieletnim przed wizytą kuratora
Radość
Smutek
Wrogość
Obojętność
Inne
3. Chęć uczestnictwa nieletnich w spotkaniach z kuratorem
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
4. Proszę krótko uzasadnić swój wybór
5. Ocena współpracy nieletniego z kuratorem
Bardzo dobrze
Dobrze
Poprawnie
Źle
Bardzo źle
6. Proszę krótko uzasadnić swój wybór
7. Opinia nieletnich na temat pomocy w rozwiązywaniu problemów przez kuratora
zdecydowanie pomaga
pomaga
nie pomaga
zdecydowanie nie pomaga
nie mam zdania
8. Ocena stopnia zaangażowania kuratora w swoją pracę w skali 1-6
1
2
3
4
5
6
9. Ocena pracy kuratora przez nieletniego
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Inne
10. Co byś zmienił/a w pracy kuratora?
Częstsze spotkania
Bardziej przyjazne nastawienie
Większa pomoc w rozwiązywaniu problemów
Mniej wymagań
Większa pomoc w realizowaniu obowiązku szkolnego
Większa pomoc w załatwianiu spraw w urzędach
Nic bym nie zmienił(a)
11. Kurator w percepcji nieletnich
Opiekunem
Przyjacielem
Wychowawcą
Inne
12. Jak w skali 1-6 oceniasz wysiłki kuratora w celu przemiany Twojego dotychczasowego życia? (1-bardzo słabo, 6-bardzo mocne)
1
2
3
4
5
6
13. Czy uważasz, że kurator liczy się z Twoim zdaniem i Twoimi potrzebami?
Zdecydowanie tak
Tak
Nie
Zdecydowanie nie
Inne
14. Problemy, które kuratorzy próbują rozwiązywać nieletnim
Znalezienie szkoły
Pomoc w zorganizowaniu korepetycji
Rozwiązaniu konfliktu z rodziną, rówieśnikami
Pomoc w formułowaniu pism w sprawach sądowych
Podjęcie leczenia
Brak funduszy na podejmowanie nauki
Znalezienie mieszkania
Inne
15. Sposoby rozwiązywania problemów nieletnich przez kuratorów w percepcji nieletnich
Tłumaczy co jest dobre, a co złe
Rozmawia z opiekunami, nauczycielami w szkole
Pomoc w formułowaniu urzędu, szkoły
Wspiera i udziela wskazówek jak postępować
Pomaga w zapisach do klubów sportowych, na zajęcia pozaszkolne
Inne
16. Płeć nieletnich
Kobieta
Mężczyzna
17. Okres pod nadzorem
Do 6 miesięcy
Od 7 miesięcy do 1 roku
1 rok do 2 lat
Powyżej 2 lat
18. Wiek
do 16 lat
17 lat-18 lat
19 lat – 21 lat
19. Powód ustanowienia nadzoru


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance