Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Dochody i wydatki gospodarstw domowych kopia

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
18-25
26-34
35-43
44-52
53-65
powyżej 65
* 3. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto do 15 tys. mieszkańców
Miasto 16-30 tys. mieszkańców
Miasto 31-50 tys. mieszkańców
Miasto 51-100 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
* 4. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 5. Status zawodowy
Uczeń
Student ( w tym również student pracujący)
Pracujący ( w tym również własna działalność gospodarcza)
Bezrobotny/a
Emeryt/Rencista
* 6. Liczba osób w gospodarstwie domowym
1
2
3
4
5
6
7 i więcej
* 7. Liczba dzieci w gospodarstwie domowym ( poniżej 18 lat)
0
1
2
3
4
5
6 i więcej
* 8. Liczba osób w gospodarstwie domowym osiągająca dochody
1
2
3
4 i więcej
* 9. Miesięczne dochody w gospodarstwie domowym
0-999 zł
1000-1499 zł
1500-1999 zł
2000-2999 zł
3000-3999 zł
4000-4999zł
5000-5999 zł
Powyżej 6000 zł
* 10. Główne źródła dochodów
Działalność rolnicza
Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
Praca dorywcza
Praca na etat
Przychody z inwestycji ( akcje , obligacje, udziały)
* 11. Główne źródła wydatków
proszę zaznaczyć 4 najważniejsze
Żywność i napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
Odzież i obuwie
Czynsz i opłaty
Edukacja
Kultura
Wakacje
Rozrywka
Usługi medyczne i zdrowotne
Transport
Łączność
Wyposażenie mieszkań
Restauracje i hotele
* 12. Proszę podać procentowy udział poszczególnych wydatków w dochodzie gospodarstwa domowego
ŁĄCZNA SUMA PONIŻEJ WYMIENIONYCH WYDATKÓW POWINNA SIĘ RÓWNAĆ 100%
Opłaty ( czynsz, woda, prąd, gaz itp.)
Żywność i napoje
Odzież i obuwie
Alkohol papierosy i inne
Edukacja
* 13. Miesięczne wydatki gospodarstwa domowego przeznaczone na żywność
0 - 499 zł
500 - 899 zł
900 - 1299 zł
1300 - 1699 zł
1700 - 2199 zł
2200 - 2599 zł
Powyżej 2600
* 14. Miesięczne wydatki gospodarstwa domowego przeznaczone na opłaty
0 - 499 zł
500 - 899 zł
900 - 1299 zł
1300 - 1699 zł
1700 - 2199 zł
2200 - 2599 zł
Powyżej 2600
* 15. W jaki sposób radzi sobie Pan/Pani z brakiem środków finansowych na niezbędne dobra
Pożyczam w banku
Pożyczam w firmach udzielających pożyczek ( chwilówka, lombard)
Podejmuję dodatkową pracę
Pożyczam od rodziny lub znajomych
* 16. Czy jest Pan/ Pani w stanie odłożyć oszczędności w każdym miesiącu
Tak
Nie
* 17. Jaką kwotę odkłada Pan/Pani co miesiąc na oszczędnosci
0 - 99 zł
100 - 199 zł
200 - 299 zł
300 - 399 zł
400 - 499 zł
Powyżej 500 zł
Nie dotyczy
* 18. Gdzie trzyma Pan/ Pani oszczędnosci
W domu
Konto bankowe
Lokata bankowa
Inwestycje ( nieruchomości, giełda, akcje, obligacje)
Nie dotyczy
* 19. W jakim celu Pan/Pani odkłada oszczędności
Edukacja dzieci lub swoja
Wakacje, wypoczynek, rozrywka
Dobra materialne i użytku domowego
Kupno mieszkania, remont, budowa domu
Zabezpieczenie finansowe w trudnych wypadkach
Usługi medyczne i zdrowotne
Założenie własnej działalności
Nie dotyczy
* 20. Proszę podac jak Pan/ Pani postrzega sytuację materialną swojej rodziny
Żyjemy w ubóstwie, nie starcza nam na podstawowe potrzeby
Żyjemy skromnie, starcza nam tylko na podstawowe potrzeby
Żyjemy skromnie, od czasu do czasu starcza nam na wydatki ponad podstawowe potrzeby
Nasza sytuacja jest przecięta, starcza nam na wydatki ponad podstawowe potrzeby
Nasza sytuacja jest dobra, od czasu do czasu możemy sobie pozwolić na dobra luksusowe
Nasza sytuacja jest bardzo dobra, stać nas na prawie wszystko


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .