Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta Satysfakcji Pacjenta

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA
DATA OBOWIĄZYWANIA : 01.07.2014 r. WYDANIE I

Szanowni Państwo
W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. zo.o oraz w celu jak najlepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań pacjentów, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. wypełnione ankiety prosimy składać do oznaczonej skrzynki w Oddziale, w którym Państwo przebywacie.
Dyrektor Szpitala
Artur Nowak
Ogólne zasady wypełnienia ankiety:
Przy każdym pytaniu w ankiecie określony jest poziom świadczeń w skali 1-5 (cyfra 5- ocena najwyższa, 1- ocena najniższa), przy czym poszczególne cyfry oznaczają:
5 - poziom bardzo wysoki
4 - poziom wysoki
3 - poziom w normie
2 - poziom niezadowalający
1 - poziom bardzo niezadowalający
Należy oznaczyć krzyżykiem wybraną ocenę
Pytanie oznaczone* (zakreślić odpowiednią odpowiedź)

METRYCZKA

Dane o pacjencie:
Wiek................lat
Płeć:
* kobieta
* mężczyzna
Wykształcenie:
* wyższe
* pomaturalne
* średnie
* zawodowe
* podstawowe
Nazwa oddziału na jakim Pan/Pani przebywał:
..........................................................................................................................................
Data wypełnienia ankiety:.....................................................................................................................


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance