Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

stanowiska niekierownicze

1. Jak ocenia Pani/Pan atmosferę panującą w miejscu pracy?
zdecydowanie zadowalająca
raczej zadowalająca
raczej niezadowalająca
zdecydowanie niezadowalająca
nie mam zdania
2. W jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan w pracy posiadane kwalifikacje?
wykorzystuję w pełni
raczej wykorzystuję
wykorzystuję w minimalnym stopniu
zdecydowanie nie wykorzystuję
trudno powiedzieć
3. Swoją motywację do pracy ocenia Pani/Pan jako:
bardzo dużą
dużą
wystarczającą
minimalną
niewystarczającą
4. Który z wymienionych czynników w największym stopniu wpływa na Pani/Pana zaangażowanie w wykonywaną pracę? Proszę zaznaczyć według stopnia oddziaływania: 1- najbardziej wpływa, 7 – najmniej wpływa
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   uznanie, docenianie starań i osiągnięć
  •   nagrody, premie
  •   stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia
  •   wynagrodzenie
  •   możliwość awansu
  •   podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy itp.
  •   atmosfera w pracy
5. Proszę ocenić jakie znaczenie dla Pani/Pana mają niżej wymienione składniki wynagrodzenia?
bardzo małemałeśredniedużebardzo duże
nagroda uznaniowa
premia
dodatek funkcyjny
dodatek specjalny
dodatek za wysługę lat
odprawa pieniężna
nagrody jubileuszowe
6. Proszę zaznaczyć, które z wymienionych czynników i w jakim stopniu wpływają na Pani/Pana
motywację i jakość pracy lub zaznaczyć, że dany czynnik nie występuje.
nie motywujenisko motywujeśrednio motywujewysoko motywujenie występuje
pewne wynagrodzenie
nagrody i dodatki pieniężne
laptop, telefon lub samochód
udział w szkoleniach i kursach
komfortowe warunki pracy
stałe godziny pracy
stałość i pewność zatrudnienia
możliwość samorealizacji
praca w zgranym zespole
uznanie
pochwała przełożonego
ważność i złożoność zadań
możliwość awansu
satysfakcja z pracy
7. Proszę zaznaczyć, który spośród wymienionych czynników motywacji pozafinansowej najbardziej przyczyniłby się do podniesienia Pani/Pana motywacji do pracy? Można wybrać kilka wariantów oraz dopisać własną odpowiedź.
dodatki usprawniające pracę takie jak: telefon, laptop, samochód służbowy itp.
możliwość awansu
możliwość podnoszenia kwalifikacji przez szkolenia, kursy
jasno określone cele i zadania adekwatne do posiadanych umiejętności
samodzielność w wykonywaniu zadań
lepsza atmosfera i komunikacja w miejscu pracy
uznanie ze strony przełożonego i współpracowników
sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników
dofinansowanie studiów, kursów językowych
spotkania i wyjazdy integracyjne
pakiet socjalny np. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe
karnety wstępu do obiektów rekreacyjno-sportowych, takie jak np. Karta Multisport
bilety do kina, teatru oraz na imprezy sportowe i kulturalne
bony na zakupy
inne - jakie?.................................................................................................................
8. Jaką rolę pełnią Pani/Pana zdaniem kary stosowane w miejscu pracy? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
mobilizują do pracy
zniechęcają do pracy
nie mają żadnego wpływu na jakość pracy
9. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność systemu motywacyjnego w miejscu pracy?
słaba
średnia
odpowiednia
wysoka
bardzo wysoka
10. Czy uważa Pani/Pan, że system motywacyjny w miejscu pracy wymaga poprawy? Jeśli tak, bardzo proszę o uzasadnienie:
11. Proszę wskazać zajmowane obecnie stanowisko.
samodzielne
specjalistyczne
pomocnicze
inne
12. Proszę wskazać staż pracy w urzędzie.
do roku
1-5 lat
5-10 lat
powyżej 10 lat
13. Proszę wskazać płeć.
kobieta
mężczyzna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .